19.3.2018: banen lukket – i alle tilfælde indtil 24. marts, men måske længere, idet frosten skal helt af banen – MEN følg altid med på Golfbox, hvor banestatus altid er ajourført.
Hul 7, 11 og 12 er stadig lukket.

BAKBJERGBANEN er åben

—————————————————————————————

FROST og RIM på banen:
Der må ikke spilles på Himmelbjergbanen og putting green før FROST og RIM er HELT væk
—————————————————————————————
AL KØRSEL ER LUKKET med buggy og scooter resten af sæsonen grundet den våde bane
—————————————————————————————
GRUNDET EN MEGET VÅD DRIVING RANGE, KAN BILEN IKKE LÆNGERE SAMLE BOLDE, DER STÅR EN SKUBBE MODEL NEDENUNDER, SOM KAN BRUGES.
—————————————————————————————
– Golfbox vil være opdateret ved evt. banelukning på grund af vejret.
– Læs Keepers Corner om øvrig arbejde på banerne
www.himmelbjerggolf.dk/banerne/keepers-corner/