Medlemsformer

I Himmelbjerg Golf Club kan vi tilbyde flere forskellige medlemsformer.

Hvis du har spørgsmål til, hvilket medlemskab der passer dig bedst, er du altid meget velkommen til at kontakte sekretariatet.

Nedenstående takster er gældende for 2018

Kategorikontingent helårligkontingent halvårligejerskab af aktie / indskud
Seniormedlem fuldtid >24 årkr. 6.100kr. 3.175kr. 1
Juniormedlem op til 18 årkr. 1.500
Juniormedlem uden banetilladelsekr. 750
Ung senior 19-24 årkr. 2.800kr. 1.475
Studiemedlem - nær
(visning af aktivt studiekort og maks. 30 år) *
kr. 2.050
Studiemedlem - fjern
(bopæl udenfor Jylland og visning af aktivt studiekort og maks. 30 år) *
kr. 1.025
Passivt medlemkr. 1.600
Distancemedlem
(hjemklub i anden dansk golfklub under DGU med minimum 18 huls bane)
kr. 3.350kr. 500
Flex 1 - DGU kort
betaler fuldt greenfee på egne baner
kr. 1.300kr. 500
Flex 2 - DGU kort
betaler greenfee med rabat på egen bane - Himmelbjergbanen kr. 190.
Frit spil på Bakbjergbanen
kr. 2.400kr. 500
Kortbanemedlem Bakbjergbanen - kræver ikke DGU-kort.
Må deltage i begynderudvalgets turneringer.
kr. 2.400
  • maks. 30 medlemmer af denne type

 

 

 

Medlemmer under 25 år betaler ikke indskud eller køber en aktie.
Fleksmedlemmer kan ikke få rabat i samarbejdsklubberne.

Vi opkræver altid helårlig kontingentbetaling. Nogle af priserne ovenfor angiver også den halvårlige betaling, da vore senior medlemmer pr. 1. januar 2009 fik mulighed for at vælge mellem halv- eller helårlig betaling. Alle nye medlemmer opkræves helårligt og kontingentbetalingen foregår via Betalings Service.

Herudover er der mulighed for distance-medlemskab (se betingelser i skemaet ovenfor).

 

For alle juniormedlemsskaber er prisen angivet for et medlemskab, hvor der er erhvervet DGU-kort og dermed er givet tilladelse til at spille Himmelbjergbanen. For juniorer under 16  år, som ikke har opnået banetilladelse betales der 750 kr. i årlig kontingent. Når DGU-kortet erhverves opkræves en kontingentregulering.

Fleksmedlemmer kan ikke deltage i klubbens rabat- og samarbejdsordninger, og de kan ikke deltage i DGU turneringer samt klubmesterskaberne i Himmelbjerg Golf Club.

 

Passivt medlemskab medfører, at medlemmet skal aflevere sit DGU-kort til sekretariatet til deponering. Et passivt medlem har ingen rettigheder og kan ikke spille greenfee på egen eller andre baner, der er medlem af Dansk Golf Union og som kræver DGU-kort. Et passivt medlem har heller ingen stemmeret på klubbens generalforsamling. Dog har medlemmet stemmeret på generalforsamlingen i Himmelbjerg Golf A/S, så længe medlemmet ejer en aktie. Et passivt medlem kan melde sig aktiv igen med 1 uges varsel.

 

Skift af medlemskategori fra flexsmedlemskab til fuldtids medlemskab kan ligeledes ske med 1 uges varsel, hvor imod skift fra fuldtids medlemskab til fleksmedlemskab eller passiv medlemskab kun kan ske med 3 måneders varsel med virkning fra 1. januar.

 

Udmeldelse kan kun ske skriftligt (på mail til hgc@himmelbjerggolf.dk) med 3 måneders varsel til enten en 1. juli eller 1. januar.