Lokale regler

Gældende for Himmelbjerg Golf Club – Bakbjergbanen:

 1. Banemarkeringer
   Hvide markeringer: Out of bounds
   Gule markeringer: Vandhazard
   Røde markeringer: Parallel vandhazard
   Blå markeringer: Areal under reparation
   Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud
   Grønne pæle: Dropzone
     
   Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

 

 1. Alle gule, røde, grønne og blå pæle / plader, sikkerhedshegn og -kæder samt skilte, er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.

 

 1. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1.

 

Straf for overtrædelse af Lokal Regel: Hulspil: Tab af hul; Slagspil: 2 straffeslag.

 

Afstandsmåling.

 1. For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

 

Godkendt af DGU maj 2016


 

Midlertidig lokal regel for spil på green

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1 modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne lokale regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal boldes spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærket flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

Regel- og handicapkomitéen
20. marts 2017