Betalingsbetingelser for Himmelbjerg Golf Club

HGC anvender Golfbox’s betalingsmodul til både klubturneringer og arrangementer
hvor nedenstående betingelser er gældende:
 
Betaling klubturneringer:
Det indbetalte beløb forfalder til betaling ved tilmelding. Ved afbud til en klubturnering før tilmeldingsfristen udløber, bliver pengene automatisk refunderet til din konto. Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal du kontakte sekretariatet for eventuel tilbagebetaling. Ved afbud efter udsendelse af startliste bortfalder retten til tilbagebetaling.
 
Betaling øvrige arrangementer:
Deltagerbeløbet, tilmeldingsgebyr eller tilmelding til forplejning forfalder til betaling ved tilmelding. Ved afbud til arrangementer før tilmeldingsfristen udløber, får I automatisk pengene retur. Ved afbud efter tilmeldingsfristen bortfalder retten til tilbagebetaling.
 
 
 
Protræner –anvender 123booking som leverandør:
Det indbetalte beløb forfalder til betaling ved booking af træner. Ved afbud kontaktes træneren for evt. ændring af booking.