HGC-erhvervsturnering

2023

1. del – fredag 21. april

2. del – fredag 25. august

3. del og sponsormatch – fredag 13. oktober

PROPOSITIONER for HGC-erhvervsturnering for Himmelbjerg Golf Club’s sponsorer
se nedenfor

Deltagere:

2 deltagere (med DGU-kort) repræsenterende hver sponsorvirksomhed.
Der kan maksimalt deltage 84 pr. spilledag.

Tilmelding:

Senest 4 dage før afvikling af turneringsdagene på mail til sponsorudvalget@himmelbjerggolf.dk

Spilleform:

Stableford i 2 rækker fordelt med halvdelen i hver række.
Gunstart kl. 9.00
Der spilles i 3.- eller 4. bolde. Holdene sættes af sponsorudvalget.

Forplejning:

Let morgenbuffet før hver match fra kl. 8.00
Baneservice (sandwich + øl/vand)
Stor buffet inkl. drikkevarer efter afslutningsturneringen i oktober.

Præmier:

Der vil være præmie til de 3 bedste i hver række ved hver turnering.

Årets vinder:

Årets individuel vinder: Bedste samlede antal point for de 3 matcher.
Vindernavn optages på tavle ophængt i klubhuset.
Årets virksomhedsvinder: Bedste samlede antal point pr. virksomhed for de 3
matcher. Virksomhedens navn optages på tavle ophængt i klubhuset.