HGC-erhvervsturnering

2019

1. del – fredag 26. april

2. del – fredag 16. august

3. del og sponsormatch – fredag 4. oktober

 

PROPOSITIONER for HGC-erhvervsturnering for Himmelbjerg Golf Club’s sponsorer


Deltagere:
2 deltagere (med DGU-kort) repræsenterende hver sponsorvirksomhed.
Der kan maksimalt deltage 84 pr. spilledag.

Tilmelding:
Senest 8 dage før afvikling af turneringsdagene på mail til sponsorudvalget@himmelbjerggolf.dk

Spilleform:
Stableford i 2 rækker fordelt med halvdelen i hver række.
Gunstart kl. 9.00
Der spilles i 3.- eller 4. bolde. Holdene sættes af HGC’s sekretær

Forplejning:
Let morgenbuffet før hver match
Baneservice (sandwich + øl/vand)
Stor buffet inkl. drikkevarer efter afslutningsturneringen i oktober.

Præmier:
Der vil være præmie til de 3 bedste i hver række ved hver turnering.

Årets vinder:
Årets individuel vinder: Bedste samlede antal point for de 3 matcher.
Vindernavn optages på tavle, som vil stå i klubhuset.
Årets virksomhedsvinder: Bedste samlede antal point pr. virksomhed for de 3
matcher. Virksomhedens navn optages på tavle, som vil stå i
klubhuset.