Ordensregler

for Bakbjergbanen.

Det er ikke tilladt af passere hegnet mellem hul 3 og tilplantningen øst herfor – selvom der er en låge i hegnet.
  • Ved første Tee flettes således, at bolde, der kommer fra hul 9, fletter skiftevis med nye startende bolde fra hul 1.
  • Bolde, der er slået ud af banens område (Out of bounds, markeret med hvide pæle) på fremmed mands jord, må ikkehentes igen.
  • Slag direkte mod green på hul 8 må først ske efter, at bolden har passeret mellem de sorte pæle på fairway (eller forbi en linje trukket gennem pælene til højre) før doglegget, og først efter man har sikret sig, at der ikke er andre på green.
  • Der må ikke slås ud fra Teestedet på hul 2 (11) og hul 9 (18), mens der er kørende trafik på Bakbjergvej.
  • Husk endvidere, at der max. må være 4 spillere i hver bold og at man skal lukke bagfra kommende bolde igennem, hvis man opholder dem og der er plads foran.
  • Hver spiller skal spille med sit eget golfsæt (sæt kan lejes i Probox24 automaten).
  • Bagmærke eller greenfeebillet skal bæres synligt.
  • Hvis der er en udslagsmåtte på tee-stedet, skal den bruges i forbindelse med udslaget.
  • Efterkom altid baneservice’s anvisninger.
  • Golfbiler må ikke benyttes på Bakbjergbanen. Dette gælder ikke for greenkeepere, baneservice og spillere med særlig tilladelse. Tilladelse skal indhentes på kontoret.

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning og/eller karantæne.

Afstandsmarkeringer:

150 m.: Gule pæle i siden af fairway.

100 m.: Røde pæle i siden af fairway.

Afstandene følger midten af fairway og er udmålt til midten af greens.

Bestyrelsen jan 2012