Generelle regler

Der spilles i 3 lige store grupper opdelt efter handicap.

Scorekort udleveres af matchledelsen.
Scorekort afleveres underskrevet af spiller og markør til matcheledelsen efter matchen.
Alle matcher er handicaptællende.

 

 

Green-some

2 spillere danner par. Begge spillere slår ud fra Tee-stedet og vælger hvilken bold, de vil spille videre med. Bolden spilles af den spiller, hvis bold ikke er valgt. Herefter skiftes spillerne til at slå, indtil slagene er brugt eller bolden er i hul. NB: En spillers drive skal bruges mindst 2 gange.