Generelle regler

Der spilles i 3 lige store grupper opdelt efter handicap.

Scorekort udleveres af matchledelsen.
Scorekort afleveres underskrevet af spiller og markør til matcheledelsen efter matchen.
Alle matcher er handicaptællende.

 

Green-some

2 spillere danner par. Begge spillere slår ud fra Tee-stedet og vælger hvilken bold, de vil spille videre med. Bolden spilles af den spiller, hvis bold ikke er valgt. Herefter skiftes spillerne til at slå, indtil slagene er brugt eller bolden er i hul. NB: En spillers drive skal bruges mindst 2 gange.

 

Slagspil

Der spilles på hvert hul, indtil bolden er i hul. Antal slag tælles (brutto) normale tildelte slag trækkes fra = (nettoscore). Scoren SKAL også omregnes til stableford point for evt. regulering.

Svensk slagspil

Slagspilvariant der er en mellemform mellem almindeligt slagspil og stableford. Reglerne er følgende. Hvis bolden ikke er i hul på det enkelte huls par + 4 slag, tillægges der et slag, og scoren på hullet noteres. På par 3 huller får man noteret 8 slag, hvis man ikke kommer i på 7. Tilsvarende noteres man for 9 slag på par 4 huller og 10 slag på par 5 huller. Ideen er at spille slagspil, men tage toppen af ”katastrofehuller” Scorekort: Bruttoscore – tildelte slag = nettoscore.

 

Foursome

Hvert par spiller kun en bold og skiftes til slå til bolden. Før spillets start bestemmes, hvem der skal slå ud fra lige hulnumre, og hvem der skal slå ud fra ulige hulnumre. Dette kan før start foranledige visse taktiske ideer og forhåbninger.