Nye handicapregler

Siden er under redigering i forhold til ny regler, som træder i kraft 1. januar 2021

 


 

Det nye Handicapsystem (WHS), som efter planen skulle træde i kraft i 2020, er af DGU udsat til 2021.

Læse mere på https://www.golf.dk/nyhed/dansk-golf-union-udskyder-overgangen-til-nyt-world-handicap-system-whs-til-1-januar-2021

Regel og handicap Komité.

 


 

 

 

Begrænsning på antal EDS pr. uge fjernes fra 15. april 2019

Spilleres handicap vil i et kommende nyt handicapsystem fra 2020 blive beregnet som gennemsnittet af de 8 bedste af de seneste 20 scorekort. 

 

I dag har vi kun brug for ét scorekort for at kunne regulere vores nuværende handicap – nemlig den seneste tællende runde. Men når handicappet i fremtiden bliver et gennemsnit, skal vi bruge alle de seneste  scores og gerne mange, gode som dårlige, for at kunne være så præcis som mulig. 

For at give mulighed for at aflevere så mange tællende scores som muligt, fjernes den nuværende begrænsning på 3 EDS runder om ugen derfor fra d. 15. april. 

Dansk Golf Union opfordrer til, at spillere i 2019 som udgangspunkt registrerer sine runder som EDS, og afleverer alle de scores, de kan – gode som dårlige. Det øger sandsynligheden for at have 20 aktuelle scorekort, så spilleren ikke i 2020 får et handicap tildelt, der er baseret på flere år gamle scores.

 

Et retvisende handicap

Et handicap skal være et retvisende udtryk for en spillers potentielle spillestyrke, og det skal stort set hver gang vi spiller golf:

  • Når vi deltager i en turnering
  • Når vi spiller om en øl med venner
  • Når vi skal sammenligne spil på forskellige baner
  • Når vi skal følge vores udvikling

 

Handicappet er det unikke ved golfsporten, som sikrer, at vi kan spille mod hinanden og på forskellige baner på en fair måde over hele verden.

Vi forsøger at finde et udtryk for, hvilken score en spiller kan forvente på en god dag, og det er naturligvis gennemsnittet af spillerens bedste scores.

Ikke overraskende kræver en sådan udregning, at vi har en masse nutidige scores til rådighed – for at kunne sige noget om spillerens nutidige spillestyrke. Hvis vi kun har de gode scores, eller de dårlige, eller meget få – så bliver resultatet ikke optimalt.

Når vi alle spiller med et retvisende handicap, så finder vi altid den mest fair vinder – nemlig den, som på dagen har spillet bedst i forhold til sig egen nuværende spillestyrke – det er golf i en nøddeskal.

Handicapgruppe 1 (under hcp 4,5) kan fortsat ikke spille EDS. DGU arbejder på særlig løsning for denne gruppe.

Spillere som enten lige er begyndt og/eller af andre årsager ikke har 20 scores i deres arkiv til 2020, får selvfølgelig stadig udregnet et korrekt nyt handicap. 

 

Kilde: Dansk Golf Union

Regel og Handicapkomitéen

Himmelbjerg Golf Club

Årsrevision af handicaps

Den årlige revision af handicap foregår via Golfbox. Revisionen foretages pr. 1. januar, men vi godkender revisionen i Regel og handicap komitéen inden opdateringen foretages endeligt på Golfbox. Denne godkendelse vil ske senest 31. januar. Det er først når det er godkendt, at revisionen er endelig og du kan regne med handicappet du ser i Golfbox.

Vi skal nok give lyd, når vi har godkendt de reviderede handicaps – men, der vil også komme en mail fra Golfbox.

Reglerne i forbindelse med årsrevisionen er som nedenstående:

Indleveret 3 eller færre scorekort  Har man indleveret 3 eller færre scorekort i løbet af 2015, mister man sin EGA Handicap-status og får Klubhandicap-status. Denne Klubhandicap-status er i 2016 låst indtil man har indleveret scorekort fra 3 tællende runder.

Indleveret 4-7 scorekort Systemet vil ved årsrevisionen hente det nødvendige antal scorekort fra 2014 før, så antallet når op på 8 scorekort for beregningen i 2015. Herefter vil systemet foretage en beregning af, om spillerens handicap skal reguleres yderligere. Er der ingen eller ikke nok scorekort i 2014 til, at antallet når op på 8 scorekort, bibeholder man sit sluthandicap som EGA Handicap.

Indleveret 8 eller flere scorekort Har man indleveret 8 eller flere scorekort fortsætter man med EGA Handicap-status, og systemet vil ud fra de indleverede scorekort foretage en beregning af, om EGA Handicappet skal reguleres yderligere.