Nye handicapregler pr. 1. januar 2016

Her kan du finde nyttige informationer om alt vedrørende handicap.

Ændringer i handicapregler

Der er pr. 1. januar 2016 lavet en række ændringer i forhold til de tidligere regler, og nedenfor følger de hovedpunkter, som DGU har med i deres oversigt:

  • EGA øger muligt EGA-hcp fra 36 til 54 – DGU anbefaler nu et starthandicap på 72.
  • ”Active EGA handicap” forsvinder fra EGA’s system, men DGU bibeholder ”EGA handicap”. Et ”ikke-EGA handicap” benævnes nu Klubhandicap.
  • Antal tilladte EDS runder øges fra 2 til 3 om ugen.
  • Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra 18,5 til 11,5.
  • En periode for ”Vinterregler” indføres. Mulighed for, at der kan handicapreguleres fra 1. nov. til 30. april – selvom der spilles med oplæg. Også generel godkendelse i sæsonen dog med orientering til DGU.
  • Ny beregningsmetode til Handicaprevisionen (HR). Baseret på årets scores udregnes et handicapinterval, som man justeres i forhold til – i modsætning til den nuværende justering i forhold til medianen.
  • Ny CBA beregningsmetode. CBA er et udtryk for, om der er spillet under normale forhold. CBA interval reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2).
  • En engelsk version med danske tilrettelser samt dansk vejledning udgives.

Årsrevision af handicaps

Den årlige revision af handicap foregår via Golfbox. Revisionen foretages pr. 1. januar, men vi godkender revisionen i Regel og handicap komitéen inden opdateringen foretages endeligt på Golfbox. Denne godkendelse vil ske senest 31. januar. Det er først når det er godkendt, at revisionen er endelig og du kan regne med handicappet du ser i Golfbox.

Vi skal nok give lyd, når vi har godkendt de reviderede handicaps – men, der vil også komme en mail fra Golfbox.

Reglerne i forbindelse med årsrevisionen er som nedenstående:

Indleveret 3 eller færre scorekort  Har man indleveret 3 eller færre scorekort i løbet af 2015, mister man sin EGA Handicap-status og får Klubhandicap-status. Denne Klubhandicap-status er i 2016 låst indtil man har indleveret scorekort fra 3 tællende runder.
Indleveret 4-7 scorekort Systemet vil ved årsrevisionen hente det nødvendige antal scorekort fra 2014 før, så antallet når op på 8 scorekort for beregningen i 2015. Herefter vil systemet foretage en beregning af, om spillerens handicap skal reguleres yderligere. Er der ingen eller ikke nok scorekort i 2014 til, at antallet når op på 8 scorekort, bibeholder man sit sluthandicap som EGA Handicap.
Indleveret 8 eller flere scorekort Har man indleveret 8 eller flere scorekort fortsætter man med EGA Handicap-status, og systemet vil ud fra de indleverede scorekort foretage en beregning af, om EGA Handicappet skal reguleres yderligere.