EDS regulering

18.07.13: Der kan nu også spilles EDS runder på udenlandske baner. Det gælder dog, at scorekortet skal afleveres til kontoret (man kan ikke selv indtaste scores) og de skal være forsynet med banens par, banens slope og banens CR (course rating). For baner, der ikke er rated, skal SSS foreligge (standard scrats score). Der kan samlet kun spilles 2 runder EDS pr. kalenderuge.

Handicapkommitéen