EGA handicapsystem, 2012 – 2015

 

Den 2. juli 2012 trådte det nye, reviderede EGA handicapsystem (2012 – 2015) i kraft. Ved at følge DETTE LINK kan du læse det i sin helhed.

De væsentligste ændringer er:

 • Der kan ikke mere reguleres efter en privat runde.
 • Der kan KUN reguleres i tællende turneringer/runder.En tællende turnering er en turnering, der opfylder EGA’s krav til en sådan. (Læs mere HER).
 • En EDS (Ekstra Dags Score) runde er en tællende runde.
 • EDS runder kan spilles 2 gange pr. kalenderuge.
 • Spillere i handicapgruppe 6 (>36) kan spille et ubegrænset antal EDS runder pr. kalenderuge, hvis det før runden starter er registreret som en EDS runde (aftalt med markøren og afkrydset på scorekortet). Læs mere i tillæg 7 til EGA’s regelsæt 2012.
 • En EDS runde kan enten skrives på en liste i klubhuset inden start eller aftales med markøren på 1. hul inden start (der sættes et ‘X’ i scorekortets rubrik ‘EDS’).
 • Fra alle EDS runder SKAL der indrapporteres scorekort. Dog kan der, ved sygdom under runden, fraviges fra denne regel.

 

 • Alle udvalg og klubber-i-klubben, der afvikler turneringer/runder, beslutter selv, hvordan de vil administrere det nye system. Klubbens handicapudvalg har informeret udvalg og klubber-i-klubben om mulighederne og kravene (læs mere HER).
 • Alle klubbens medlemmer skal selv indtaste scorekort i Golfbox efter en EDS runde. Der forefindes en brugsanvisning ved touchskærmen i klubhuset samt i dette LINK.
 • Hvis der registreres mindre end 4 scorekort om året, kan årets sluttende handicap ikke godkendes som EGA handicap. Ønsker man at genindtræde i EGA handicap, skal 3 nye scorekort indleveres indenfor 6 uger.
 • Registreres der mellem 4 og 8 scorekort om året, godkendes årets sluttende handicap som EGA handicap.
 • Registreres der over 8 scorekort om året, foretages der en gennemsnitsberegning og eventuel regulering af årets sluttende handicap og resultatet godkendes som EGA handicap.
 • Kun spillere med EGA handicap kan deltage i tællende turneringer uden dispensation fra bestyrelsen. Denne dispensation er foreløbig generelt givet for sæson 2014.