Decision 14-3 – afstandsmålere

Der har, siden de nye regler om brug af afstandsmålere blev indført, været en del diskussion om brug af smartphones som afstandsmålere. Smartphones kan indeholde andet end afstandsmålere og derfor er tvivl om brug af disse opstået. Der er nu lavet nogle decisions af R & A og USGA (14-3/4, 14-3/16 og 14-3/18), der afklarer dette forhold. Vore lokalregler ændres ikke, da de, jf. DGU, fuldt ud dækker området.

Regel- og handikapkommitéen feb 2014

Smartphones og afstandsmaaling

Brug af smartphones til andet end afstandsmaaling

Decision 14-3/4

FAQ om afstandsmålere på R&A’s hjemmeside

Decision 14-3/16, forklarer om brug af elektronisk udstyr

Decision 14-3/18, forklarer om netadgang til vejrudsigt: