Årsrevision af hcp

Den fulde ordlyd om årsrevisionen kan læses/downloades via dette LINK.

Her under fortælles lidt om de tanker, der er omkring virkemåden i GolfBox:

Målet for GolfBox er at få processen omkring årsrevision automatiseret, så denne sker fuldt ud ved årsskiftet og uden nødvendig manuel indgriben hos golfklubben.

Alle spillere vil blive informeret om deres eget resultat af årsrevisionen. Det sker via deres beskedbakke i GolfBox og via mail, såfremt den enkelte spiller har bedt om dette.

Spilleren vil også på sin profil kunne se en forklaring af hvad årsrevisionen har betydet for dem, og hvorledes resultatet er beregnet.

Klubben får en oversigt, der viser det generelle resultat af årsrevisionen.

På denne oversigt vil der f.eks. stå:

– Antal spillere behandlet i alt
– Antal spillere reguleret 2,0 op
– Antal spillere reguleret 1,0 op
– Antal spillere der ikke er reguleret
– Antal spillere reguleret 1,0 ned
– Antal spillere reguleret 2,0 ned
– Antal spillere der ikke længere har et turneringshandicap
– Antal spillere der først har opnået EGA handicap i løbet af sæsonen

For hvert af disse punkter vil man kunne klikke på en knap og se en komplet liste over spillere.

Klubbens handicapudvalg har til enhver tid mulighed for at justere handicappet på en spiller, hvis der er forhold der gør at dette er nødvendigt.

Spillere, der efter årsrevisionen ikke længere har et turneringshandicap, vil få information om, hvordan de igen får deres handicap opgraderet til turneringshandicap.
Dette kræver blot at de registrerer 3 tællende scorekort i GolfBox indenfor 6 uger. Efterhånden som de registrerer scorekort i GolfBox bliver de også informeret om hvor mange scorekort der mangler før deres handicap igen bliver et turneringshandicap.

Alt i alt håber Golfbox på en løsning der medfører så lidt administration for klubben som overhovedet muligt.

Hvis medlemmerne har spørgsmål til den årlige regulering, skal de kontakte klubben og ikke GolfBox.

Handicapkomitéen

31. oktober 2012