Klubber-i-klubben

Klubber-i-klubben er interessefællesskaber, der har etableret sig i klubber med egen økonomi, der ikke er knyttet op til HGC’s budget.

Pt. er det
– Seniorklubben
– Tirsdagsdamer
– Onsdagsherrer
– Bakbjergklubben