Forældrevejledning

DGU har udgivet følgende Forældrevejledning

Hjælp din junior til at komme sikkert og hurtigt rundt i en golfturnering.DGU påskønner, at der kommer mange forældre og tilskuere til DGU’s juniorturneringer, men følg de gode råd i denne vejledning, så det bliver en positiv oplevelse for alle juniorerne.

Der er caddie-forbud i alle DGU´s juniorturneringer (se nederst på siden ”Fra Turneringsbetingelserne), så spilleren kan lære selv at tage det fulde ansvar for sit golfspil.

Som tilskuer må du meget gerne

 • følge spillerne rundt på banen
 • hjælpe med at finde bolde under spillet
 • rive i en sandbunker efter en spiller
 • klappe eller kommentere ”godt slag”
 • hjælpe med at tilkalde en dommer / turneringsleder
 • give spillerne mad, drikke og tøj

Hvis du observerer uregelmæssigheder, tilkald straks en dommer / turneringsleder. Kontakt ikke selv spiller eller de pågældende forældre/tilskuere.

Efter golfrunden må du hjælpe din egen spiller med

 • at optælle forbrugte slag
 • at kontakte en dommer/turneringsleder i relation til regelspørgsmål

 

Som tilskuer må du ikke

 • træde på eller berøre golfbolde
 • give spillerne råd eller trække bag-vognen
 • tale med eller til spillerne
 • komme med tilråb til nogen spiller
 • følge spillerne på tæt hold (hold gerne 50 meters afstand)

 

Af hensyn til banen må du

 • ikke benytte nogen form for køretøj
 • ikke gå ind på tee-steder
 • holde dig fra fairway
 • kun gå ned i sandbunkere for at rive efter en spiller
 • ikke gå ned i søer og vandløb
 • ikke betræde green

 

Fra turneringsbetingelserne

Caddier er ikke tilladt, og spillerne skal være opmærksomme på, at de ikke må bede om eller acceptere råd fra forældre eller andre spillere eller nogen anden person.

Hvis spilleren ikke aktivt griber ind overfor en sådan uopfordret rådgivning fra forældre eller andre personer, vil spilleren pådrage sig straffen for overtrædelse af Regel 8-1:

Hulspil: tabt hul
Slagspil: 2 straffeslag.

NB: ”Råd” er enhver anvisning eller ethvert forslag, som kunne påvirke en spiller i hans planlægning af spillet, hans valg af kølle, eller måden at udføre et slag på.

DGU’s Turneringskomité, 2012