Frivillig arbejdskraft søges

Himmelbjerg Golf Club har et rigtig flot golfanlæg, hvilket både gæster og medlemmer giver udtryk for.

For til stadighed at holde en høj standard på såvel baner som klubhus kræver det rigtig mange ressourcer. 
I høj grad er det selvfølgelig vores greenkeeper-stab og sekretariat, der varetager det daglige arbejde, men der vil altid være en prioritering, hvor ting som ikke direkte påvirker banernes spilbarhed, men som er med til at forskønne banen/naturen og området omkring klubhus og parkeringsarealer, må nedprioriteres.

Her kan vi som medlemmer være med til at gøre en forskel.
Det handler IKKE om, at vi skal “erstatte” personale – men om at VI hjælper med at give det samlede område et kvalitetsløft.

Vi er allerede rigtig mange frivillige, der varetager forskelle opgaver – se bare listen under “FRIVILLIGE” – tusind tak for det.

Du kan nedenfor se alle frivillig-opgaverne ved at trykke på det enkelte område.

Vi kan dog godt bruge endnu flere – og der er ikke tale om, at man binder sig til et bestemt antal timer/dage. I melder jer bare via de grønne knapper, hvorefter opgaverne vil blive fordelt af Villy Holm, som vil kontakte jer for nærmere aftale.

 

Baneservice

Opgaven er at give alle spillere – såvel gæster som egne medlemmer – nogle gode golfrunder, hvor spillet flyder og der er mulighed for at købe en forfriskning undervejs.

Du kan se mere om opgaven under BANESERVICE

Baneopgaver

Ud over alle de opgaver greenkeeperne varetager har vi brug for hjælp til f.eks.

 • Boldopsamling på driving range
 • Renholde teesteder på Bakbjergbanen
 • Rengøre området omkring Himmelbjergtårnet
 • Klip og trim ved søerne
 • Klip og trim ved skraldespande og skilte
 • Reparation af turfhuller på fairways
 • Reparation af stier, påfylde stenmel inden hullerne bliver for store
 • Bænke ud og ind på banen
 • Vaske skilte, pæle, bænke, affaldsbeholdere m.v.
 • Rive parkeringspladsen
 • Vedligeholde starterhuse
 • Rengøring af banetoilet

Opgaver i og omkring klubhuset

Her er der brug for hjælp i selve klubhuset til servicering af medlemmer og gæster. Der er tillige en del opgaver omkring klubhusområdet.

 • Pasning af plantekrukker
 • Shophjælper i weekender
 • Rengøring af buggies
 • Rengøre bagrum
 • Oprydning og rengøring ved vaskepladsen
 • Rengøre starterhuse
 • Luge ukrudt på gårdspladsen og bag terrassen
 • Feje terrasse og vaske vinduer
 • Male vinduer 

Udvalgsarbejde

HGC har i følge vedtægterne nedenstående udvalg, som varetager den daglige drift af områderne. Udvalgene har forskellig antal medlemmer.

 • Baneudvalg
 • Begynderudvalg
 • Junior/eliteudvalg
 • Markedsføringsudvalg
 • Regel- og handicapkomitee
 • Sponsorudvalg
 • Turneringsudvalg

Løst og fast

Ud over ovenstående opgaver, som næsten alle skal varetages gennem hele sæsonen, er der en del opgaver, som skal varetages ad hoc

 • Malerarbejde
 • Tømrerarbejde
 • Murerarbejde
 • Vinduesvask
 • Rense tagrender
 • Kontrol af udlejningsbags