Ofte stillede spørgsmål

Det hænder af og til, at specielt nye medlemmer har svært ved at rumme alle de nye ting, der vælter indover dem, når de starter med golf. Det vil vi prøve at afhjælpe på denne side. Alle, der mangler et svar på et problem, kan henvende sig til begynderudvalget med deres spørgsmål og så vil vi prøve at besvare det på denne side.

Efterfølgende er der opremset nogle af de spørgsmål (og svar), der i tidens løb er stillet til begynderudvalget:

Spm.: Hvordan er reglerne for at få de 3 underskrifter, som man skal have på det kort, der skal udfyldes for at man kan få sit DGU kort?

Svar: De 3 underskrifter, der spørges til, er underskrifterne for gennemførte kaninturneringer. Det er de 3 turneringer, man skal have gennemført, hver med min. 9 stablefordpoint. Den første kaninturnering skal gennemføres i begynderudvalgets regi (torsdagsturnering); men de 2 næste må gerne gennemføres som privat turnering; men markøren skal være en golfspiller, der har max. 36 i handicap. Det er markørerne, der skal skrive under, hvis det er en privat turnering, mens det er holdkaptajnen, der skal skrive under, hvis det er en torsdagsturnering. Det er spillerens eget ansvar at få de rigtige underskrifter.

Spm.: Hvem skal underskrive de forskellige rubrikker der er på kortet?

Svar: Som svaret ovenfor viser, er det markør/kaptajn, der underskriver for kaninturneringerne. Det er sekretariatet, der underskriver for gennemført elektronisk regelprøve. Michael (pro) skal underskrive for alle rubrikker vedrørende selve det, at lære at spille golf.

Spm.: Hvad dækker rubrikken “delvist spil på stor bane”, som er nederst på kortet?

Svar: Den rubrik bruges ikke hos os. Den er til brug for klubber, der ikke har en kortbane til afvikling af kaninturneringer, som vi har.

Spm.: Hvornår kan man få sit DGU kort?

Svar: Når baneprøven (lektionerne hos Michael), de 3 kaninturneringer og regelprøven er gennemført og når man har spillet sig ned i handicap 54, mangler man kun at melde sig ind i klubben, så får man sit DGU kort.

Spm.: Hvornår nedskrives man i handicap og kan man blive nedskrevet i handicap, når man går en runde med en golfspiller, der har over handicap 36, eller skal det være med en under handicap 36?

Svar: Allerførst skal man skeldne mellem kravene til gennemførte kaninturneringer og det at blive skrevet ned i handicap. De 2 ting hænger ikke sammen. Kriterierne for gennemførte kaninturnering er beskrevet ovenfor. Når man spiller sin allerførste kaninturnering i en torsdsagsturnering, “udstyres” man med sit første handicap (60 for mænd og 61 for kvinder). Disse 2 værdier er valgt fordi de netop giver spillerne et spillehandicap (SPH) på 54 = 3 ekstra slag på hvert af de 18 huller. Når denne første kaninturnering er gennemført starter nedskrivningen af handicap, hvis man gennemfører en runde på 9 eller 18 huller bedre end handicap = over 18 hhv. 36 point. Alle runder, det være sig private eller i klubregi er fra nu af, tællende runder for nedskrivning af handicap. Det eneste, der kræves, er at markøren selv har et registreret handicap, uanset størrelsen af dette handicap.

Spm.: Kan man blive nedskrevet på andre baner og i givet fald, hvor afleverer man sit scorekort?

Svar: Som beskrevet foranstående, er alle EDS runder, en runde der skal reguleres for og det gælder også på fremmede baner i Danmark. Scorekortet skal spilleren selv indtaste i Golfbox og få markøren til at godkende eller det kan afleveres i postkassen uden for kontoret, altså det skal afleveres i hjemmeklubben. Husk at markøren skal skrive klubnummeret sammen med sit medlemsnummer, hvis vedkommende er fra en fremmed klub. HGC’s klubnummer er 140.

Spm.: Hvornår må man komme på den store bane og spille?

Svar: Når man har fået sit DGU kort (se ovenfor). Hvis man er prøvemedlem og har spillet sig ned i eller under handicap 54, kan man  gå 5 prøverunder på Himmelbjergbanen sammen med et klubmedlem, der så har det fulde ansvar for, at prøvemedlemmet ikke kommer galt af sted eller farer vild 🙂

Spm.: Må man nogen som helst steder på banen hente en bold, der er røget “Out of bounds”?

Svar: Generelt for hele klubben gælder det, at man ikke må hente en bold på nabojord. Vi vil jo gerne beholde det gode naboskab, der har været siden klubbens start. Det betyder, at alle bolde, der er out of bounds på Bakbjergbanen, IKKE må hentes, da det alle steder er nabojord, bortset fra de bolde, der havner på Himmelbjergbanen. På Himmelbjergbanen findes der en række steder, som er out of bounds; men som er på vores egen jord, hvorfor bolde må hentes her. Specielt skal nævnes drivingrange.

Spm.: Hvornår må man deltage i begynderturneringer, hvor matchformen er Stableford?

Svar: Det må man så snart Michael siger OK ved at underskrive alle rubrikkerne for gennemførte golflektioner. Disse turneringer kalder vi for ‘Torsdagsturneringer’. Indtil da kan man kun deltage i begynderturneringer, der spilles som Texas scramble (holdspil).