Himmelbjerg Golf Clubs Bane- og Starterservice

 

Baneservice gælder både for Himmelbjergbanen og for Bakbjergbanen. Baneservice skal ses som en service for medlemmer og gæster hos Himmelbjerg Golf Club.

 

  • Baneservice hjælper og vejleder vores gæster om forholdene i Himmelbjerg Golf Club.
  • Baneservice fungerer også som en starterfunktion således at medlemmer og greenfee spillere kommer ud på banen til de aftalte tidspunkter.
  • Man vil kunne møde baneservice på alle tidspunkter af dagen, enten ved Tee 1 eller kørende rundt på banerne.
  • Det er vigtigt at alle spillere får en så god oplevelse som muligt. Baneservice har derfor fået tildelt nogle rettigheder.
  • Alle spillere har pligt til at rette sig efter de anvisninger der gives af baneservice.
  • Hvis anvisninger og henstillinger fra baneservice ikke bliver efterkommet, har baneservice ret til at bortvise spillere fra banen og indberette dem til HGC’s ordens- og regeludvalg.
  • Baneservice sikrer sig også at de spillere, der befinder sig på banen, har ret til at være der – er medlemmer af HGC eller at de har betalt greenfee, samt at der er bekræftet tid i Golfbox.
  • Alle medlemmer af Himmelbjerg Golf Club skal derfor synligt placere HGC’s bag mærke på golfbag´en, hvorpå bevis for betalt kontingent er påklistret.
  • Alle greenfee spillere skal ligeledes tydeligt bære HGC’s greenfee bevis.

Og husk på, at bemandingen af baneservice sker frivilligt og ulønnet, og findes blandt medlemmer af Himmelbjerg Golf Club.

 

Følgende er tilmeldt Baneservice:

Jørgen Madsen
Poul Raahauge
Ivan Jensen
Tage E. Svendsen
Torben Jensen
Bente Mikkelsen
Birgit Haarbo
Preben Pedersen