Udvalg, klubber og frivillige

Klubben har nedsat en række relevante udvalg i henhold til vedtægten. Klubbens bestyrelse udpeger/godkender udvalgenes formænd og udvalgene supplerer sig selv. Udvalgene kan råde over et af bestyrelsen godkendt budget.
Pt. har HGC følgende udvalg:
– baneudvalg
– begynderudvalg
– eliteudvalg
– juniorudvalg
– regel- og handicapkomité
– sponsor- og erhvervsudvalg
– turneringsudvalg

 

Klubber-i-klubben er interessefællesskaber, der har etableret sig i klubber med egen økonomi, der ikke er knyttet op til HGC’s budget.
Pt. er der følgende klubber:
– seniorklubben
– tirsdagsdamer
– onsdagsherrer
– ægteparkomiteen