Udvalg, klubber og frivillige

Klubben har nedsat en række relevante udvalg i henhold til vedtægten. Klubbens bestyrelse udpeger/godkender udvalgenes formænd og udvalgene supplerer sig selv. Udvalgene kan råde over et af bestyrelsen godkendt budget.
Pt. har HGC følgende udvalg:
– baneudvalg
– begynderudvalg
– junior/eliteudvalg
– regel- og handicapkomité
– sponsor/markedsføringsudvalg
– turneringsudvalg

 

Klubber-i-klubben er interessefællesskaber, der har etableret sig i klubber med egen økonomi, der ikke er knyttet op til HGC’s budget.
Pt. er der følgende klubber:
– seniorklubben
– tirsdagsdamer
– onsdagsherrer
– ægteparkomiteen

 

Frivillige hjælpere er en oversigt over alle de arbejdsgrupper, der med frivillig arbejdskraft, sørger for
– vedligeholdelse af bunkers
– klipper rough
– klipper i skovene
– forskønner gårdmiljøet og området rundt om klubhus
– varetager tømreropgaver
– maler
– hjælper i shoppen
– arrangerer Himmelbjerg Open
– og meget andet