Plejeplan

Greens
Arbejdsgang: Hyppighed: Div.:
Klipning Højsæson: 6 gange ugentligt. Forår/efterår: 2-3 gange ugentligt. Klippehøjde højsæson: 4,5-5 mm. Klippehøjde forår/efterår: 6-8 mm.
Vertikalskæring. Hver 3. uge/1 gang mdr. I forbindelse med topdressing.
Prikling. 1 gang mdr. 8mm spyd. Dybde 10-15 cm.
Gødning. 1 gang mdr. fra april til oktober Ekstra jern tilføres i vinterhalvåret.
Skadedyrsbekæmpelse. Gåsebiller:1 gang i juni. Stankelbenslarver: 1 gang i oktober. Forgreens og greenområde behandles også mod angreb.
Svampesygdoms-bekæmpelse 1-2 gange årligt. Forgreens og greenområde behandles også mod angreb.
Ukrudtsbekæmpelse. 1 gang årligt. Når der er god vækst. Forgreens og greenområde behandles også mod angreb.
Topdressing. Hver 3. uge/1 gang mdr. I forbindelse med vertikalskæring.
Dybdeluftning. 1 gang sent efterår. Dybde: 20-25 cm.
Afdugning/tromle. Når der ikke klippes. Tromling 2 gange i ugen. Afdugning oftere i forår/efterår.
Hulflytning. 3 gange ugentligt gennem hele sæsonen.  
Vanding. Efter behov. Vandingsanlæg tjekkes jævnligt.
Eftersåning. 1-2 gange årligt. Forår/efterår.
 
Teesteder /Forgreens
Arbejdsgang: Hyppighed: Div.:
Klipning. 2 gange ugentligt i højsæson. 1 gang forår/efterår. Klippehøjde: 11 mm
Vertikalskæring. 2 gange årligt. I forbindelse med topdressing
Manuel topdress med frø. 1 gang ugentligt.  
Prikling 2-3 gange årligt. Dybde: 10-15 cm
Flytning af markering I forbindelse med klipning. Markeringer rengøres jævnligt.
Gødning. Hver anden måned. Ekstra jern tilføres i vinterhalvåret.
Dybdeluftning. 1 gang sent efterår. Dybde: 20-25 cm.
Vanding Efter behov  
Topdressing. 2-3 gange årligt.  
Skadedyrsbekæmpelse. Gåsebiller: 1 gang juni. Stankelbenslarver: 1 gang oktober Teestedområder behandles også mod angreb.
Ukrudtsbekæmpelse. 1 gange årligt. Når der er god vækst. Teestedområder behandles også mod angreb.
Svampesygdoms-bekæmpelse Der sprøjtes ikke mod svamp.  
 
Fairways
Arbejdsgang: Hyppighed: Div.:
Klipning. 2 gange ugentligt i højsæson. 1 gang forår/efterår. Klippehøjde højsæson: 16 mm. Forår/efterår: 20 mm
Vertikalskæring. 1 gange årligt. Evt. maj/september
Dybdeluftning. Ca. hvert 2. år. Sent efterår. Dybde: 25-30 cm.
Topdressing. Efter behov på udsatte steder. Løbende hele året.
Gødning. 1-2 gange årligt. maj/august
Skadedyrsbekæmpelse. Gøres ikke på fairways  
Ukrudtsbekæmpelse. 1 gange årligt. Når der er god vækst. Kun på udsatte steder.
     
     
     
 
Semirough
Arbejdsgang: Hyppighed: Div.:
Klipning. 2 gange ugentligt i højsæson. 1 gang forår/efterår i samme højde som Fairway. Klippehøjde i højsæson: 28 mm.
Vertikalskæring. 1 gange årligt. Sammen med Fairways.
Dybdeluftning. Ca. hvert 23. år. Sammen med Fairways.
Skadedyrsbekæmpelse. Gøres ikke på semirough  
Ukrudtsbekæmpelse. 1 gange årligt. Når der er god vækst. Sammen med Fairways.
     
     
 
Rough
Arbejdsgang: Hyppighed: Div.:
Klipning. 1-2 gange ugentligt i højsæson. 1 gang forår/efterår. Klippehøjde: 45 mm.
Dybdeluftning. Ca. hvert 2. år. Sammen med Fairways.
Ukrudtsbekæmpelse. 1 gang årligt i landingsområder, hvis nødvendigt.  
Uklippet rough. Fjernes 1 gang årligt.  
Klipning ved afstandsmarkeringer. Hver 14. dag. Tjekkes for skader.
 
Bunkers
Arbejdsgang: Hyppighed: Div.:
Klipning af kanter. Sammen med semirough.  
Rivning. 2 gange ugentligt i højsæson.  
Fjerne ukrudt. Efter behov.  
Kantskæring. 1 gang om året.  
Efter fyldning af sand. 1 gang om året. (efter behov)  
 
Drivningrange
Arbejdsgang: Hyppighed: Div.:
Klipning (Landingsområde) Mandag  Klippehøjde: 316mm.
Klipning (Udslagsområde) Sammen med teesteder Klippehøjde: 11 mm.
Rengøring måtter/fliser. 1 gang om måneden Lige uger.
Topdressing udslagsområde 1 gang om ugen.  
 
Beplantning
Arbejdsgang: Hyppighed: Div.:
Beskæring af nåletræer Vinter Evt. udtynding.
Beskæring af løvtræer Forår/sommer  
Rhododendron Klubhuset. Holdes fri for ukrudt  
Beplantning hul 1,9 og 10 Der klippes i de 2 første rækker ind mod Fairway. Beskæring og udtynding: Vinter.
Klipning mellem træer:(skovhuller) Hver 14. dag i landingsområder. Klippehøjde: ca. 10 cm.
     
     
 
Søer/bækken
Arbejdsgang: Hyppighed: Div.:
Klipning søkanter Sammen med semirough  
Klipning bækken. Sammen med semirough  
Oprensning af bækken. 1 gang årligt. Grøde fjernes jævnligt, hvis nødvendigt.
Hazardmarkeringer. Hver 14. dag/3. uge Holdes fri for græs.
     
 
Øvrige opgaver
Arbejdsgang: Hyppighed: Div.:
Buskrydning. løbende Hvor maskiner ikke kører. Ved skilte, ladyly, skrænter, beplantning etc.
Toilet rengøres. 2 gange i ugen  
Boldvaskere. Udskiftning af vand hver 14. dag.  
Skraldespande. Tømmes 2 gange ugentligt. Rengøres vinter.
Bænke. Renses og olieres vinter.  
Veje og stier. Vedligeholdes løbende.  
Fuglekasser. Repareres vinter.  
Rivning af parkeringsplads. 1 gang i måneden  
Borde og stole gårdsplads. Renses og olieres vinter.  
Starterhus/pavillion. Rengøres efter behov.  

Med forbehold.

 

Der er frivillige på:
– Bunkerhold
– Buskrydder hold
– Rough hold
– Forskønnelses udvalg til klubhus området

Grundet den strammere miljø/ pesticid lovgivning, vil der kun blive sprøjtet mod ukrudt på greens -tee og fairway 1 gang om året, og kun pletvis. Der vil kun blive behandlet mod Gåsebiller og stankelbens larver på greens og tee, de steder hvor angrebene ses.
Der vil kun blive sprøjtet mod svampesygdomme på greens.