Aktiekøb / indskud

I 2017 er kravet om aktiekøb suspenderet, idet man kan blive medlem af Himmelbjerg Golf Club ved indbetaling af et indskud på  1 kr.

Aktier i Himmelbjerg Golf A/S er frit omsættelige; men kan kun sælges til kommende medlemmer af HGC. Hvis du selv kan finde en køber til din aktie, retter du blot henvendelse til klubbens sekretariat med navn og adresse på køber, jf. i øvrigt retningslinjerne nedenfor.

Aktierne kan også søges solgt via vores hjemmeside, idet sekretariatet er behjælpelig med at formidle kontakten mellem køber og sælger. Her på hjemmesiden vil sekretariatet oplyse om den/de billigste priser på aktier, som interesserede købere kan “byde” på.

En aktiehandel aftales mellem køber og sælger, men skal jf. vores vedtægt følge nedenstående retningslinjer:

  • En køber af en aktie skal godkendes af sekretariatet.
  • Køber skal aktuelt blive aktivt medlem af Himmelbjerg Golf Club.
  • Èt medlem i Himmelbjerg Golf Club kan maksimalt eje én aktie med en spilleret i Himmelbjerg Golf Club.
  • En aktiehandel (faktura til køber og afregning til sælger) foretages via Himmelbjerg Golf Clubs sekretariat for at sikre, at aktiefortegnelsen altid er opdateret.
  • Accept på køb af en aktie udbudt på hjemmesiden skal foregå via mail af hensyn til dokumentationen, hvor flere ønsker at købe samme aktie til samme pris.
  • Køb og salg af aktier afgøres efter princippet “først til mølle”.

Tilsagn om køb af aktie kan ske på hgc@himmelbjerggolf.dk