Mentorordning

En mentor er typisk en erfaren golfspiller, som gennem personlig kontakt, rådgivning, vejledning og feedback deler ud af sine erfaringer og kompetencer for at støtte og fastholde den nye golfspillers udvikling. (Det er ikke vejledning i teknik og spillets udførelse. Det er vores Pro’s, Michaels, opgave.)

Formålet med en mentorordning er at få integreret de nye golfspillere bedst muligt i klubben og dens sociale liv. En mentor får typisk tildelt en gruppe nye eller mindre erfarne golfspillere og er ansvarlig for deres begyndelse i klubben. Mentorer agerer ofte som begynderudvalgets forlængede arm og har en helt central rolle i at gøre den første tid i klubben så god som mulig. Da en mentor typisk ikke er ansvarlig for mange nye golfspillere ad gangen, åbner det mulighed for, at der opbygges en stærk personlig relation, hvor mentoren hele tiden er den opsøgende part, der sørger for at følge op på, hvordan det går med den enkelte, nye golfspiller. Det er meget ofte mentorer, der som de første oplever, hvis et nyt medlem er ved at miste lysten og motivationen, og derfor kan sætte ind med støtte.

Ved at få tilknyttet en mentor kan den nye golfspiller hurtigt få svar på de spørgsmål, der unægteligt er forbundet med det at være ny i en golfklub, og dermed hurtigere blive en del af fællesskabet.

 

Dansk Golf Union anbefaler, at: 

  • Spilleren tilknyttes en mentor, der bidrager til at integrere denne i golfklubben.
  • Mentoren bør være proaktiv ved at tage ansvar for den nye golfspillers deltagelse i klubbens aktiviteter.
  • Begynderudvalget eller klubbens træner bør uddanne mentorerne, således at det bliver den samme viden, kultur og fremgangsmåde, der formidles til spilleren

Mentorer søges

Kunne du tænke dig at gøre en aktiv og givende indsats som mentor for vores nye medlemmer, så kontakt Begynderudvalgets formand Kim Lahnen i klubben, på mail eller telefon 61 62 63 65.

Er du ny golfspiller, som gerne vil tilknyttes en mentor eller blot gerne vil i kontakt med flere medspillere, så kontakt Begynderudvalgets formand Kim Lahnen i klubben, på mail  eller telefon 61 62 63 65.

Du kan også udfylde en af nedenstående formularer og returnere den til Kai eller aflevere den hos Lone på kontoret: