Himmelbjerg Golf Clubs grundlæggende værdier

Kvalitet – Ordentlighed – Forpligtende fællesskab

Himmelbjerg Golf Club skal være kendt for kvalitet og ordentlighed i den måde vi arbejder på og måden hvorpå vi servicerer klubbens medlemmer, sponsorer, samarbejdspartnere og gæster.

Kvalitet og ordentlighed skal gennemsyre arbejdet både internt og eksternt.

Himmelbjerg Golf Club bygger på et forpligtende fællesskab mellem medlemmer og ansatte.

 

Himmelbjerg Golf Clubs vision og mission

Klubbens vision:

Himmelbjerg Golf Club vil være en klub hvor rumlighed, fællesskab og foreningsliv gennemsyres af klubbens grundlæggende værdier. Himmelbjerg Golf Club vil være en klub hvor kvalitet og ordentlighed altid sættes i højsædet i et forpligtende fællesskab.

Det betyder, at klubben forventer en aktiv deltagelse fra medlemmerne i klubbens aktiviteter, sociale liv samt opgaver, som naturligt skal løses i forbindelse med klubbens foreningsaktiviteter.

De ansatte skal sikre, at rammerne for foreningsaktiviteten er på plads, men det er medlemmerne selv, som skal udfylde rammerne under respekt for vore grundlæggende værdier.

 

Klubbens mission:

Himmelbjerg Golf Club vil være en golfklub der tilbyder høj kvalitet indenfor golfsporten, hvor det sociale ude/fritidsliv kan nydes i en afslappet atmosfære.

Himmelbjerg Golf Club vil være en rummelig og attraktiv arbejdsplads for ansatte og frivillige. Himmelbjerg Golf Club vil være en foregangsklub i forhold til at fremme juniorgolfen og sætte golf på skoleskemaet i fremtiden.

 

Implementering af Himmelbjerg Golf Clubs grundlæggende værdier, vision og mission

Golf som eneste aktivitet

Golfspil er Himmelbjerg Golf Clubs eneste aktivitet.

Himmelbjerg Golf Club ikke vil engagere sig i aktiviteter, som ikke direkte eller indirekte udspringer fra golfspillet.

 

Amatøridræt på alle niveauer

Himmelbjerg Golf Club vil give mulighed for dyrkelse af golfspillet på amatørbasis for alle medlemmer.

Klubben vil støtte op om golfsporten med mulighed for træning på alle niveauer og for alle aldersklasser.

Klubben er en amatørklub og er ikke villig til at betale spillere for at repræsentere Himmelbjerg Golf Club.

Klubben vil arbejde aktivt for at fremme juniorgolfen og sætte golfen på skoleskemaet.

 

Forening frem for forretning

Driften af Himmelbjerg Golf Club skal basere sig på en kombination af foreningsaktivitet og de heraf afledte forretningsbaserede aktiviteter, idet forretningsbaserede indtægter er en afgørende forudsætning for finansiering af driften af Himmelbjerg Golf Club.

Himmelbjerg Golf Club er først og fremmest en forening, hvilket betyder, at medlemmernes interesser, adgang til banen og klubbens sociale liv skal have høj prioritet i forhold til forretningsdelen.

Gensidig respekt, tolerance og god omgangstone

Himmelbjerg Golf Club skal være et rart sted at være for alle, uanset alder og forudsætninger.

Derfor vægtes den gensidige respekt, omsorg for hinanden, tolerance og gode omgangstone højt.

 

Attraktiv og rummelig arbejdsplads for ansatte og frivillige

Himmelbjerg Golf Club vil være en attraktiv og rummelig arbejdsplads for ansatte og frivillige. Med fokus på trivsel og udvikling, vil klubben arbejde aktivt for at sikre de bedste arbejdsbetingelser for alle.

Ligeledes prioriteres det højt, at ansvar og selvstændig beslutningskompetence, følges ad.

 

Ansvarlig og omsorgsfuld naturforvaltning

Himmelbjerg Golf Club forvalter et stort naturområde.

Forvaltningen skal altid ske på en måde, som belaster naturen mindst muligt og som overholder gældende regler og bestemmelser omkring drift af golfbaner.