Kontingentsatserne, der blev vedtaget på generalforsamlingen 14. marts 2018.

Kontingenter for 2018 er efter bemyndigelse fastsat af bestyrelsen december 2017

 

 

  Kontingent 
1/1 årlig betaling   
Kontingent
½ årlig betaling
Senior >24 år   6.100   3.175
Ynglinge 19-24 år   2.800   1.475
Junior < 18 år   1.500  
Junior uden banetilladelse      750  
Distancemedlem   3.350  
Kortbanemedlem   2.400  
Flex 1   1.300  
Flex 2   2.400  
Prøvemedlem   1.500  
Studie-nær     2.050
Studie fjern     1.025
Passive   1.600