Kontingentbetaling m.m.

Himmelbjerg Golf Club har mange forskellige medlemsformer og dermed også kontingentsatser – se her

 


 

For at gøre det lettest muligt for både dig selv og sekretariatet kan du tilmelde din kontingentbetaling til betaling via betalingsservice her

betalingsservice 

(DEBITORGRUPPEN = 00001)

 


 

 

Kontingent- og restancepolitik for Himmelbjerg Golf Club.

  1. Kontingentet for HGC betales 1 gang om året med forfald 1. januar.
  2. Mod et tillæg af 4 % kan kontingentet deles over 2 gange med 2. betaling pr. 1. juli.
  3. Opkrævninger udsendes primo december, dog senest d. 20. og betalingen forfalder 1. januar med sidste betalingsdag d. 10. januar.
    Opkrævninger for andet halvår udsendes primo juni, dog senest d. 20. og betalingen forfalder 1. juli med sidste betalingsdag d. 10. juli.
  4. Ved manglende betaling udsendes der en rykker senest 10 dage efter sidste betalingsdag (h.h.v. 20. januar og 20. juli) med krav om omgående betaling, samt med oplysning om konsekvenserne ved manglende betaling. Der gives en frist på 10 dage og der tillægges et rykkergebyr, fastsat af bestyrelsen.
  5. Mangler betalingen stadig h.h.v. 31. januar og 31. juli, inddrages medlemmets spilletilladelse, og er der stadig ikke betalt efter yderligere 2 måneder, kan medlemmet ekskluderes af Himmelbjerg Golf Club. Medlemmets eventuelle aktie i Himmelbjerg Golf A/S, skal sættes til salg i henhold til vedtægten og medlemmet skal aflevere sit DGU kort.
  6. Aktiens værdi fastsættes af aktionæren og afregnes, efter den er solgt, til aktionæren efter at alle restancer, det være sig kontingenter, betaling for lockerroom og andet samt påløbne gebyrer, er fratrukket.
  7. Bestyrelsen kan, hvis den finder rimeligt grundlag herfor, dispensere fra ovennævnte.

Januar 2013
p.b.v.
Jørn Kelland
Kasserer