Kontingentbetaling m.v.

Kontingentsatser

Kontingenter for 2022 er efter bemyndigelse fastsat af bestyrelsen december 2021

Satserne kan ses under MEDLEMSFORMER

 

Er kontingentbetaling ikke tilmeldt Betalingsservice opkræves en fakturagebyr på 50 kr.

Tilmelde din kontingentbetaling til betaling via betalingsservice her

betalingsservice 

(DEBITORGRUPPEN = 00001)

Kontingent- og restancepolitik for Himmelbjerg Golf Club.

  1. Kontingentet for HGC betales 1 gang om året med forfald 1. januar.
  2. Mod et tillæg af 4 % kan kontingentet deles over 2 gange med 2. betaling pr. 1. juli.
  3. Opkrævninger udsendes primo december, dog senest d. 20. og betalingen forfalder 1. januar med sidste betalingsdag d. 10. januar.
    Opkrævninger for andet halvår udsendes primo juni, dog senest d. 20. og betalingen forfalder 1. juli med sidste betalingsdag d. 10. juli.
  4. Ved manglende betaling udsendes der en rykker senest 10 dage efter sidste betalingsdag (h.h.v. 20. januar og 20. juli) med krav om omgående betaling, samt med oplysning om konsekvenserne ved manglende betaling. Der gives en frist på 10 dage og der tillægges et rykkergebyr, fastsat af bestyrelsen.
  5. Mangler betalingen stadig h.h.v. 31. januar og 31. juli, inddrages medlemmets spilletilladelse. Har betaling fortsat ikke fundet sted efter yderligere 2 måneder, kan medlemmet ekskluderes af Himmelbjerg Golf Club.
  6. Medlemmet skal samtidig aflevere sit DGU kort.

September 2018
Bestyrelsen