Bestyrelsesmøder

Bestyrelserne for HGC og HG A/S afholder følgende møder i 2019:

22. januar 

19. februar 

26. marts – generalforsamling kl. 19.00

23.april

7.maj 

11. juni 

13. august 

17. september

15. oktober 

9. november – visionsdag 

3. december 

 

Der bliver ikke offentliggjort referater fra møderne.
Alle væsentlige punkter vil blive omtalt i nyhedsbrevene, der udkommer umiddelbart efter hvert bestyrelsesmøde.