Bestyrelserne for HGC og HG A/S afholder følgende møder i 2018:

23. januar
27. februar
24. marts – generalforsamling
10. april
15. maj
12. juni
14. august
18. september
16. oktober
10. november – visionsdag
4. december

 

Der bliver ikke offentliggjort referater fra møderne.
Alle væsentlige punkter vil blive omtalt i nyhedsbrevene, der udkommer umiddelbart efter hvert bestyrelsesmøde.