Klubbestyrelse

Preben Pedersen
formand
Lysbroparken 9 st.th
8600 Silkeborg
30 16 06 60mailpersonale
bygninger
kontakt til kommune
kontakt til samarbejdspartnere
fundrasing
Lars Tanski,
næstformand
Byvej 21B
8654 Bryrup
23 67 48 29mailkontakt til baneudvalg
kontakt til greenkeeper
kontakt til Dansk Handicap Idrætsforbund
Peder Carsten Levring,
kasserer
Funder Møllevej 181
8600 Silkeborg
51 56 51 20mailøkonomi
kontakt til Regel- og handicapkomiteen
kontakt til juniorudvalg
kontakt til eliteudvalg
Annie Jakobsen,
sekretær
Dalvangen 8
8600 Silkeborg
61 98 15 22mailkontakt til sponsorudvalg
markedsføring
hjemmeside
årsskrift
kontakt til Idrætsrådet
økonomi, statistik
Villy HolmGunildshøjvej188
8600 Silkeborg
27 78 50 13mailkontakt til pro
kontakt til begynderudvalg
Tom U.JensenVesterlundvej 87H
8600 Silkeborg
22 17 50 88mailkontakt til Mulligans
Bente MikkelsenHerningvej 66
8600 Silkeborg
93 99 21 35mailkontakt til turneringsudvalg
fastholdelse af nye medlemmer
Christoffer Kvistgaard Bloch suppleant

 

Opgavefordeling

Her kan du finde bestyrelsens opgavefordeling Bestyrelsesopgaver 2022

Bestyrelsesmøder

Bestyrelserne for HGC og HG A/S afholder følgende møder i 2022:

18. januar 
15. februar 
22. marts – generalforsamling kl. 19.00
19.april
17. maj
14. juni 
9. august 
13. september
18. oktober 
12. november – visionsdag 
6. december 

 

Der bliver ikke offentliggjort referater fra møderne.
Alle væsentlige punkter vil blive omtalt i nyhedsbrevene, der udkommer umiddelbart efter hvert bestyrelsesmøde.