Tidsbestilling

Der er ikke tidsbestilling på Bakbjergbanen

Der er tidsbestilling på Himmelbjergbanen – alle dage

Tidsbestillingen går fra kl. 06.00 til kl. 20.00 med en start hvert 10. minut. Tiderne skal bestilles i Golfbox eller på touchscreen i klubhuset.

Hvis der ikke er spillere med bestilt tid på 1. tee senest 5 minutter før starttid, kan andre tee’e ud på den tid.

Tider kan bestilles 21 dage (for medlemmer) og 14 dage (for gæster) ud i fremtiden. Hver aften kl. 20:00 frigives en ny dag i forlængelse af førnævnte frister.

Tider kan bestilles og slettes hjemmefra indtil 1 time før tee-off.

På touchscreen i klubhuset kan der bestilles og slettes tider fra 1 dag før og indtil 5 min. før tee-off.

Der kan maximum være 4 spillere på en tid, og der skal være minimum 5 timer mellem de tider, en spiller kan reservere.

En spiller kan maksimalt have 5 bestilte tider/optræde på 5 bestilte tider i systemet ad gangen.

Husk at bekræfte din tid på touch-skærmen i greenfee rummet (kan ske pr. gruppe). Dette kan ske fra 1½ time før og indtil 10 min. før tee-off.

Tidsbestilling på tirsdage og onsdage

Tirsdagsdamerne og Onsdagsherrerne har eksklusiv tidsbestilling på hhv tirsdage og onsdage fra sæsonstart til og med sæsonens sidste månedsafslutning for de 2 klubber-i-klubben (undtagen den periode, hvor de holder sommerferie). Det betyder, at kun senior damemedlemmer i HGC kan bestille tid i Golfbox på tirsdage i tidsrummet 15:00-16:30 og at kun senior herremedlemmer i HGC kan bestille tider i GolfBox på onsdage i tidsrummet 13:00-17:00.

Efter aftale med dame- hhv herreklubbens ledelse, vil de tider, der ikke er reserveret af damespillere om tirsdagen mellem 15:30 og 17:00 og af herrespillere om onsdagen mellem 13:00 og 17:00, blive frigivet hhv mandag og tirsdag, så alle kan reservere disse ledige tider.

 

Det er VIGTIGT, at tiderne bekræftes på touch skærmen i greenfee rummet inden tee-off, og det kan foregå fra tidligst 1½ time før og til senest 10 minutter før den reserverede tid.

Bekræftelse pr. gruppe betyder, at alle, der er blevet bestilt sammen, også kan bekræftes samtidigt af blot én i gruppen.
Har andre senere hæftet sig på tiden, skal disse selv bekræfte deres tid.

Hvis en tid ikke bekræftes, vil den henstå ubenyttet og måske forhindre andre i at bruge tiden – det gælder både klubmedlemmer og gæster.

Er tiden ikke bekræftet senest 10 minutter før, bliver den automatisk frigjort, og andre kan reservere den; men den/de personer, der stod på tiden og som ikke bekræftede den, vil blive noteret som “No show”.

Hvis et medlem gentagne gange ikke har bekræftet sin reserverede tid (“No show”), kan medlemmets spilleret blive suspenderet. Dette betyder, at medlemmet, i Golfbox, ikke kan reservere tider på Himmelbjergbanen eller på andre baner.

Hvis et medlem opdager, at spilleretten er suspenderet, skal vedkommende henvende sig i sekretariatet for at få den aktiveret igen.