Tidsbestilling

Der er tidsbestilling på Himmelbjergbanen på alle dage. Tidsbestillingen går fra kl. 06.00 til kl. 20.00 med en start hvert 10. minut. Tider skal bestilles på Golfbox eller på touchscreen i klubhuset.

Hvis der ikke er spillere med bestilt tid på 1. tee senest 5 minutter før starttid, kan andre tee’e ud på den tid.

Tider kan bestilles 21 dage (for medlemmer) og 14 dage (for gæster) ud i fremtiden.

Der kan maximum være 4 spillere på en tid, og der skal være minimum 5 timer mellem de tider, en spiller kan reservere.

En spiller kan maksimalt have 5 bestilte tider/optræde på 5 bestilte tider i systemet ad gangen.

 

• Det er VIGTIGT, at tiderne bekræftes på touchscreen i klubhuset inden tee-off, og det kan foregå fra tidligst 90 – og til senest 10 minutter før den reserverede tid.

• Bekræftelse kan ske pr. gruppe og det betyder, at alle, der er blevet bestilt sammen, også kan bekræftes samtidigt af blot én i gruppen.
Har andre senere hæftet sig på tiden, skal disse selv bekræfte deres tid.

• Hvis en tid ikke bekræftes, vil den henstå ubenyttet og måske forhindre andre i at bruge tiden – det gælder både klubmedlemmer og gæster.

• Er tiden ikke bekræftet senest 10 minutter før, bliver den automatisk frigjort, og andre kan reservere den; men den/de personer, der stod på tiden og som ikke bekræftede den, vil blive noteret som “No show”.

 

• Hvis et medlem gentagne gange ikke har bekræftet sin reserverede tid (“No show”), kan medlemmets spilleret blive suspenderet. Dette betyder, at medlemmet, i Golfbox, ikke kan reservere tider på Himmelbjergbanen eller på andre baner.

• Hvis et medlem opdager, at spilleretten er suspenderet, skal vedkommende henvende sig på kontoret for at få den genindført.

Bestyrelsen