Banegennemgang

Generelt:
Banens huller er dels anlagt i gammelt, kuperet agerland og dels i blandet skov og fremstår derfor som en meget varieret bane, hvor vinden kan være i spil, selvom der spilles i skoven med læ på fairway. Banen er gennemskåret af vandløb og har flere steder vanskelige hazarder med og uden vand.

Bemærk, at der lige bag teestedet på hul 14 er opført et shelter til brug i tilfælde af dårligt vejr /tordenvejr (der er ikke lynafledning). I shelteret findes bl.a. en hjertestarter.

 

HULPARBILLEDEOVERSIGT 
1par 4
313/283 meter
svag dogleg højreDu kan se greenen fremme mellem træerne. For de langtslående skal bolden have en Carrie 221/187 meter for at komme over bunkeren i venstre side af fairway - og 211/177 meter for at komme over søen i højre side. Du har out-of-bounds i venstre ind mod Bakbjergbanen og op mod vejen. Green krummer rundt om en lav bunker foran til højre og er også dækket af en bunker bagved. Pas på med sikkerheden. Meget slicede bolde kan havne på 2. green.
2par 3
146/128 meter


Du kan se hele forløbet fra tee-stedet; men pas på søen i højre side og de 2 bunkers, hvor den højre bunker er dyb og lumsk. Green hælder mod tee og et ned-ad-bakke put stopper ikke lige med det samme. På grund af sikkerheden, må man ikke gå helt ned til green, før herrerne har slået ud fra 3. teested oppe på bakken til højre.

3par 4
307/273 meter
svag dogleg venstreDu starter med et halvblindt slag ned i en dal og skal passe på out-of-bounds i højre side mod driving range. Hvis du kommer for langt frem i højre side, kan du risikere at komme i en grøft i et spredt bevokset område. På indersiden af doglegget er der en bunker med ca. 80 meter til hullet. Hvis dit slag går meget til venstre, skal du råbe FORE, da 2. huls green ligger nede bag bakken. Green ligger nærmest på tværs af udslagsretningen med bunker i både venstre og højre side (for og bag i udslagsretningen).
4par 5
439/369 meter


Det første par-5 hul og en god mulighed for at vise den nye driver frem; men tag dig i agt for out-of-bounds i både venstre og højre side. Du møder også den eneste fairway bunker efter 220/150 meter. Den næste forhindring møder du lige før green - en smal bæk, der løber hele vejen på tværs foran green. Der er en ca. 10 meter brev overgang i højre side, hvor du kan være heldig at et for kort indspil ruller over. Green er meget kort; men brev med out-of-bounds bagved og en bunker i højre side. Pas på med out-of-bounds bag green, hvor naboen har opsat et hegn, og det fungerer som out-of-bounds grænse, og der er IKKE frit drop for dette hegn. Eneste mulighed, hvis bolden er vanskelig at spille, er at erklre den uspillelig og anvende regel 28.
5par 4
263/220 meter
svag dogleg højre


Så kom det første skovhul. Der er out-of-bounds langt i venstre side ud mod marken; men det er nok skoven i begge sider, der skræmmer mest. Fairway hælder til højre, så bolde, der lander her, før bunkeren, har en tendens til at løbe ind i skoven. Det bedste landeområde er helt i venstre ved bunkeren – et drive på ca. 170/130 meter. Green, der er delt i 2 niveauer, er beskyttet af en bunker i højre side, og skoven er tæt på bag green.
6Par 5
471/405 meter
dogleg højre


Et tilsyneladende harmløst drive, som er optimalt, hvis det startes lige hen over trærækken i venstre; men pas på, der er out-of-bounds blot få meter inde i skoven. Et drive på 220/160 meter bringer dig frem til en stejl bakke. På en tør sommerdag kan bolden rulle helt ned. Fra toppen af bakken er der 100 meter ned til midt i svinget og herfra igen ca. 120 meter til forkant af green; men husk lige, at hvis du ikke kan carrie hele vejen, skal du nok lægge op foran hazarden, som er ca. 35 meter bred. Green er stor og i 2 niveauer. Hvis flaget står nede, skal du ikke ønske at ligge for oven. Kun hullet kan stoppe et ned-ad-bakke put herfra. Den meget langt slående (carrie 195 meter) kan gå efter green i 2, hvis drivet ligger til venstre oven for bakken. 2. slaget skal startes lige venstre om den store birk, der står foran green. HUSK at have en observatør fremme i svinget for at se, om der er frit på green og råb FORE, hvis bolden går højre om birken, for her er 7. tee-sted.
7Par 3
125/125 meter


Et op-ad-bakke hul med fælles gul/rød tee-sted. Green er delt i 2 niveauer, det øverste er ikke ret stort og ligger i den bageste venstre del af green. Man kan kun se bunden af flaget, hvis man lige går op ad skrænten bag tee-stedet. En bred bunker tager alle for korte drives. Hvis drivet er under 45 meter kommer du ikke over hazarden.
8Par 4
374/317 meter
dogleg venstre


Så går det nedad igen. Det foreløbigt sidste skovhul med 2 bunkers på ydersiden af doglegget til at fange løbske bolde mod skoven. Den dristige spiller starter drivet ned over skoven; men hvor langt ind over? Et carrie på mellem 190 og 210 meter bringer bolden ud over skoven ned på nederste del af fairway. Et drive på 170/115 meter til midt i svinget, efterlader et 2. slag på 185 meter til green; men husk lige, at bækken fra hul 4 også løber her, 20 meter foran green. Green er beskyttet af 2 dybe bunkers, en foran i venstre og en i højre side. Hvis du vil drive over skoven, skal du vente på klokken fra holdet foran.
9Par 4
290/256 meter
svag dogleg højre


Et drive på 175/135 meter bringer bolden op til venstre for en flad fairwaybunker. Et drive for langt i højre, kan enten bringe bolden ind i bevoksningen eller ned i en dyb sø, der ikke kan ses, før man kommer op ad bakken. En provisorisk bold vil her, hvis man ikke er sikker på, den er i søen, være på sin plads. Ligger man på fairway ved bunkeren, har man ca. 110 meter tilbage. Green er godt pakket ind. Der er en bunker foran, en sø i venstre side, en rød hazard bagved og out-of-bounds til højre mod driving range, så nøjagtighed er ikke alene en dyd det er også en nødvendighed.
10Par 5
481/394 meter
dogleg venstre


Så starter bag-9. Et farligt hul fra gul tee. Out-of-bounds i højre og venstre side. Efter rød tee, er der en rød hazard i hele venstre side, frem til søen, hvor der er 165/70 til forkanten eller et carrie på 215/120 meter over søen. Hvis der er kraftig vind fra venstre, skal driveren måske blive i baggen? Er man først sluppet forbi søen er der rimeligt frit indtil doglegget. Her ligger en bunker i indersiden og en bæk med en lille sø i højre side. Slår man for langt lige ud, rammer man roughen med 13. tee-sted bagved. Green er beskyttet af bunker i både højre og venstre side. Længere i venstre løber den lille bæk, der også løber forbi hul 8 og hul 4.
11Par 4
231/188 meter


Så går det op i skoven igen med et kort par-4 hul; men ikke uden udfordringer. Der er skov tæt på fairway i begge sider og hullet går stejlt opad mod green de sidste 20-25 meter. En lang bunker ligger hele vejen bag green. Drivet ligger optimalt ved det lille træ midt i fairway. Herfra er der 60 meter til forkant af green, der er noget kuperet.
12Par 3
139/112 meter


Her mødes man af en flot udsigt; men tøv ikke for længe. Dette hul skal jo også spilles. Ellers er det måske her, man lukker igennem og kikker videre? Det går meget nedad så det kan være svært at vurdere afstanden, og hvis det blæser skal man nok opdage det, når bolden kommer over træerne. Der er bunker foran og bagved green og skov hele vejen rundt.
13Par 4
365/334 meter


Fra tee 54 er der ca. 165 meter og fra tee 45 ca. 80 meter til fairway, der starter oppe til højre. Der er lidt ”hjælpe-fairway” nedenfor til højre, hvor de, der ikke slår så langt, med fordel kan placere deres drive. Fra gul er der udsigt til et stort bøgetræ til venstre for slaglinien. Et lige slag, højre om træet, er her meget vigtigt. Den lille bæk spøger også her, dog ikke tæt på; men nede til højre hele vejen til fairway. Fremme til højre bag buskene i højre side af tee-stedet, er der hazard. Går man venstre om bøgetræet, risikere man enten at gå i skoven eller i hazarden neden for skoven. Denne vej kræver et carrie på næsten 175 meter samtidigt med en fade. Fra rød er det knap så besværligt; men her kommer fairway bunkeren (45 meter lang) i venstre side nemt i spil. Fra 150 meter mærket og næsten helt op til green, hælder fairway meget ned til venstre. Der er en enkelt bunker bagved i højre side af green.
14Par 4
345/292 meter


Et tilsyneladende ligetil hul. Man ser green i det fjerne, hen over bunkeren i højre side. Der løber en grusvej med en trærække i venstre side. Piece of cake. God plads til drivet; men 2. slaget skal lige overvejes. Der ligger en stor hazard/kløft ca. halvvejs fra 150 meter mærket til green; men kanten strækker sig skråt fremad mod venstre. Fra 150 meter mærket til en slags højre begrænsning (retning mod birkene) er der kun ca. 60 meter; men i venstre, helt nede ved grusvejen, er der 100 meter. Selve hazarden er 45 meter bred i midten. Fra den greennære side af hazarden går det noget opad til green, der har en bunker i højre side. Læg her mærke til lokalreglen om provisorisk bold i forbindelse med hazarden. Hvis du lander i hazarden og vil spille bolden, så pas på! Selvom græsset er klippet, er det stadig en hazard, så ikke noget med at røre bunden.
Bemærk også, at der lige bag teestedet er opført et shelter, så man kan søge ly i tilfælde af dårligt vejr; men hytten er ikke lynsikret. Her er der også en hjertestarter ophængt.
15Par 3
126/97 meter


Et kort hul, hvor søen lige foran tee-stedet er dominerende. Lad det ikke stresse dig, men slå blot stille og roligt på green mellem de 2 bunkere. Pas på out-of-bounds bagved green. Spillere fra rød tee, skal spille hul 16 fra tee-stedet lige til venstre, bag træerne, så man kan med fornuft placere sin bag her, inden man går til 15. green og putter ud.
16Par 5
519/416 meter
dogleg venstre


Banens længste hul. Doglegget ligger først ved de sidste 100 meter. Drivet fra gul udfordres først af vandhullet neden for tee-stedet og dernæst af skoven i højre side. Fra tee 45 er drivet blindt; men der er god plads til det lige drive. Spiller du fra rød tee, så husk at kikke i spejlet, hvis du ikke er sikker på, at der er frit foran. Der ligger en grusvej hele vejen i venstre side og én på tværs ca 280/180 meter fremme. Når man kommer op over bakken, kan man se ned til green bag de store bøgetræer i venstre side, bag 14. tee-sted. Meget langt slående forsøger sig med et 2. slag til green. Hvis deres drive er kommet helt frem til forreste ende af bakken, er der 225 meter til green; men hen over bøgene. De mere fornuftige og kortslående, spiller ned i doglegget, hvor de så har 100 meter til green. Der er en fairwaybunker inderst i doglegget og en greenbunker foran i højre side. Out-of-bounds bag green. Pas på 17. tee-sted til højre for green. Pælene ind mod hul 17, er ikke flytbare forhindringer (de er out of bounds markeringer, når der spilles på hul 17.)
17Par 4
352/324 meter
dogleg højre


Man skal passe på ved tee-off ikke at komme ind på 16. fairway, da den er out-of-bounds ved spil af hul 17. I doglegget ligger der en bunker og bag den, til højre, en vandhazard (delvis tør). Et fornuftigt teeslag (hvis man ikke er meget langt slående) vil være ned langs venstre side af trægrupperne. Lander du efter bunkeren, har du små 150 meter til forkant af green, der er i 2 niveauer. Pas på det store bøgetræ i højre- og out-of bounds i venstre side. O-u-b går ind i skoven fra toppen af bakken. Slår du over green, kan du risikere at ramme 18. tee-sted, så råb hellere et ‘FORE’ for meget end for lidt.
18Par 3
155/125 meter


Afslutningen. Du har et flot vue til green og Mulligans i klubhusområdet. Pas på out of bounds i venstre side og bag green og pas specielt på grøften (ca. 130/110 m), der løber på tværs foran green. Søen til højre tager sikkert en del bolde; men det største pres kommer nok fra de tilskuere, der i godt vejr, normalt sidder på terrassen med en velfortjent forfriskning. Lad dig ikke ryste; men tænk dig om. Hvis du har slag på hullet og ikke er sikker på at du kan komme på green, så læg bolden op, kort af grøften. Du skal passe på, ikke at komme for langt frem i oplægget (særligt på tørre sommerdage), da landeområdet skråner kraftigt ned mod bækken. Herfra kan et velplaceret kort indspil måske alligevel give en par. Fra green følger du stien i venstre side op, venstre om Mulligans til vaskeanlægget, hvor der både er trykluft og vand til rensning af udstyret. Stiller du ikke udstyret i bagrum eller pakker det i bilen, kan det parkeres langs væggen til bagrummene, så du i fred og ro kan nyde din velfortjente Carlsberg forfriskning på terassen eller i Mulligans.