Banegennemgang

Banens 9 huller er anlagt med 2 huller (1. og 9.) på nordsiden af Bakbjergvej og 7 huller på sydsiden. Banen er 1.892 meter fra gul og 1.648 meter fra rød tee. Banen er rated af DGU og man kan derfor, også på denne bane, reguleres i handicap, når EGA’s regelsæt er opfyldt.
Der er ikke krav om DGU kort eller tilsvarende for at kunne spille denne bane og der er ingen handicapbegrænsning.

 

Hul 1/10

Et par 3 hul på 107/107 meter.

Hullet har ikke de store udfordringer, så det er et godt starthul, som kan give selvtillid. Der er dog out-of-bounds i venstre side af og bagved green. Foran til højre for green, er der en flad bunker. Vær opmærksom på, at 9. hul kommer imod spilleretningen i højre side. Når du har spillet hullet færdigt, skal du passe på evt. trafik når du passerer Bakbjergvej på vej til 2. hul. Hvis der kommer spillere fra 9. green, skal der flettes med dem.

Hul 2/11

Et par 3 hul på 92/92 meter.

Dette er banens korteste og ”letteste” hul. Lad dig dog ikke narre. Der er out-of-bounds i højre side og korte udspil har tendens til at hoppe/rulle der ud. Der ligger en bunker i højre side af green og pas på med at slå for langt – 8. green ligger lige bag 2. green.

Hul 3/12

Et par 4 hul på 336/283 meter, fairway drejer svagt mod højre.

Du kan se green fremme i skovkanten, helt oppe mod hegnet til nabogrund, som er out-of-bounds i hele hulforløbet. I højre side af det meste af fairway, er der en beplantning, som kan ”æde” et sliced drive. Fairway har en tendens til at hælde mod højre, så det optimale drive skal ligge fra midten og til venstre. Slaget til green opfanges nemt af bunkeren i højre side, da man bliver ”klemt” af out-of-bounds i venstre side. Det er forbudt at passere hegnet mod nabogrund også selvom naboen har etableret en låge.

Hul 4/13

Et par 4 hul på 293/238 meter

Hullet har, fra gul tee, skoven i venstre side som en udfordring for spillere, der driver med en fade og som derfor gerne vil starte til venstre. Man skal også passe på bevoksningen i højre side, da fairway hælder mod højre så boldene har let ved at løbe ned i denne bevoksning. Fairway har, i venstre side, en parallel vandhazard ind mod 5. hul. Green, der er Danmarks højst beliggende (120 meter o.h.), ligger på en top, således at korte bolde i højre side, der ikke bliver på green, ruller ned i semiroughen igen. Bunkeren foran i venstre side, er rimelig flad mod green. I slaget mod green, skal man være opmærksom på tee stedet til 5. hul i venstre side.

Hul 5/14

Et par 3 hul på 165/139 meter.

Green ligger nede i skovkanten, ca. 10 meter lavere end tee stedet og der er out-of-bounds bagved. Green er beskyttet af en forholdsvis flad bunker bagved til venstre. Opmærksomheden bør rettes mod 4. hul i venstre og 6. hul i højre side. Parallel vandhazard i venstre side mod 4. hul.

Hul 6/15

Et par 3 hul på 117/117 meter.

Nabogrunden i hele venstre side af hullet, er out-of-bounds. Green ligger ca. 10 meter højere end tee stedet med en bunker foran til højre. Der er ikke direkte indsigt til green fra tee stedet, så man kan måske blive overrasket af en hole-in-one, når man kommer derop?

Hul 7/16

Et par 4 hul på 231/199 meter.

Hullet starter på Danmarks højest beliggende tee sted (122 meter o.h.) og green ligger ca. 15 meter lavere end tee stedet, helt nede i hjørnet af banen. Der er out-of-bounds i venstre side af fairway og bagved green. En dyb bunker foran i højre side beskytter green. I det meste af fairways længde, ligger der en bevoksning i højre side.

Flaget kan svagt skimtes i baggrunden

Hul 8/17

Et par 4 hul på 310/267 meter, dogleg venstre.

Der er god plads til drivet; men man skal være opmærksom på out-of-bounds i venstre side. Ca. 50 meter før doglegget, ligger der en vandhazard i venstre side. Af sikkerhedsmæssige årsager, skal bolden spilles op mellem 2 sorte pæle (eller forbi en linie trukket gennem pælene til højre), før den må spilles mod green, der ligger helt nede ved Bakbjergvej med en bunker og out-of-bounds bagved. Man skal være opmærksom på 2. green, der ligger umiddelbart til højre for 8. green. Der er nu en lille gåtur til 9. tee sted og pas på, når du igen passerer Bakbjergvej.

Der er plads til det lange drive.

Hul 9/18

Et par 3 hul på 115 meter.

 

Når du er færdig, er det en god idé, at besøge Mulligans i klubhusområdet og få en Carlsberg forfriskning.