Tidsbestilling

Der er tidsbestilling på Himmelbjergbanen på alle dage. Tidsbestillingen går fra kl. 06.00 til kl. 20.00 med en start hvert 10. minut. Tider skal bestilles på Golfbox eller på touchscreen i klubhuset.

Hvis der ikke er spillere med bestilt tid på 1. tee senest 5 minutter før starttid, kan andre tee’e ud på den tid.

HUSK bestilte tider SKAL bekræftes

Tider kan bestilles 21 dage (for medlemmer) og 14 dage (for gæster) ud i fremtiden.

Der kan maximum være 4 spillere på en tid, og der skal være minimum 5 timer mellem de tider, en spiller kan reservere.

En spiller kan maksimalt have 5 bestilte tider/optræde på 5 bestilte tider i systemet ad gangen.

Der er ikke tidsbestilling på BAKBJERGBANEN

Bekræft tidsbestilling

• Det er VIGTIGT, at tiderne bekræftes på touchscreen i klubhuset inden tee-off, og det kan foregå fra tidligst 120 – og til senest 10 minutter før den reserverede tid.

• Bekræftelse kan ske pr. gruppe og det betyder, at alle, der er blevet bestilt sammen, også kan bekræftes samtidigt af blot én i gruppen.
Har andre senere hæftet sig på tiden, skal disse selv bekræfte deres tid.

• Hvis en tid ikke bekræftes, vil den henstå ubenyttet og måske forhindre andre i at bruge tiden – det gælder både klubmedlemmer og gæster.

• Er tiden ikke bekræftet senest 10 minutter før, bliver den automatisk frigjort, og andre kan reservere den; men den/de personer, der stod på tiden og som ikke bekræftede den, vil blive noteret som “No show”.

Hvis et medlem gentagne gange ikke har bekræftet sin reserverede tid (“No show”), kan medlemmets spilleret blive suspenderet. Dette betyder, at medlemmet, i Golfbox, ikke kan reservere tider på Himmelbjergbanen eller på andre baner.

• Hvis et medlem opdager, at spilleretten er suspenderet, skal vedkommende henvende sig på kontoret for at få den genindført.

Bestyrelsen

Tidsbestilling på tirsdage og onsdage

Tirsdagsdamerne og Onsdagsherrerne har eksklusiv tidsbestilling på henholdsvis tirsdage og onsdage fra sæsonstart til og med sæsonens sidste månedsafslutning for de 2 klubber-i-klubben (undtagen den periode, hvor de holder sommerferie). Det betyder, at kun senior damemedlemmer i HGC kan bestille tid i Golfbox på tirsdage i tidsrummet 8:30-10:30 og  14:30-16:30 og at kun senior herremedlemmer i HGC kan bestille tider i GolfBox på onsdage i tidsrummet 13:00-17:00.

Efter aftale med dame- hhv herreklubbens ledelse, vil de tider, der ikke er reserveret af damespillere om tirsdagen mellem 8:30-10:30 og 14:30 og 16:30 samt af herrespillere om onsdagen mellem 13:00 og 17:00, blive frigivet hhv mandag og tirsdag, så alle kan reservere disse ledige tider.