Ordensregler – Himmelbjergbanen

 • Himmelbjerg Golf Club accepterer ikke, at der spiller grupper på mere end 4-bolde på banen. Greensomes accepteres.
 • Alle spillere skal medbringe eget golfudstyr (kan evt. lejes i ProBox24-automaten).
 • Bagmærke eller greenfeebillet skal bæres synligt. DGU kort eller lignende dokumentation skal forevises på forlangende.
 • Spillere, der ikke starter på hul 1 og spillere, der ikke spiller en fuld runde, har ingen rettigheder.
 • Bolde slået out of bounds må ikkehentes på nabojord.
 • Husk at rette nedslagsmærker op og genplacér turfs, dog ikke på teestedet. På teesteder med grøn “såkasse” skal huller efter opslåede turfs efterfyldes med sand fra kassen.
 • Medmindre andet er anført, er det tilladt at starte ud fra hul 10, hvis der ikke er spillere på hul 9 – dog ikke før kl. 10.00 på hverdage.
 • Hunde i snor må gerne medbringes på banen på betingelse af, at de ikke støjer/er til gene for andre, og at deres efterladenskaber fjernes.
 • Det henstilles, at der ikke foretages prøvesving på teestederne.
 • Oprethold godt spilletempo. Saml bolden op, når der ikke længere kan scores point, og luk hurtigere gående grupper igennem. Husk: Din plads på banen er bagved holdet foran og ikke foran holdet bagved.
 • Der opfordres til i spidsbelastningsperioder, at 2-bolde slår sig sammen med andre 2-bolde eller enkeltspillere, så 4-bolde, der opretholder et ordentligt spilletempo, ikke presses af bagfrakommende hold. Klubben forholder sig retten til at samle 2-bolde til 4-bolde via Golfbox i spidsperioder.
 • Efterkom altid anvisninger givet af baneservice.

 

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning og/eller karantæne.

 

Afstandsmarkeringer:

200 m.:          Hvide plader i fairway
150 m.:          Gule plader i fairway
100 m.:          Røde plader i fairway

50 m.:            Blå plader i fairway

Afstandene følger midten af fairway og er udmålt til forkanten af greens.

Bestyrelsen d. 17.03.2021