Lokalregler – Himmelbjergbanen

 1. Banemarkeringer:
  Hvide markeringer:                      Out of bounds
  Gule markeringer:                        Strafområde
  Røde markeringer                        Strafområde
  Blå markeringer                            Areal under reparation
  Blå pæle med grøn top                Areal under reparation med spilleforbud
  Grønne pæle                                Droppezone
  Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribning.
 2. Hegnet bag green på 4. hul danner grænsen for out of bounds. Hvis hegnet er i vejen for et slag, kan alene reglen om uspillelig bold (Regel 19.2a eller c) komme i anvendelse.
 3. Alle gule, røde, grønne og blå pæle/plader, sikkerhedshegn og kæder samt skilte, behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1.
 4. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet foran greenen på 6. hul, har spilleren disse lempelsesmuligheder, hver med ét strafslag:_
  – (i) tage lempelse efter Regel 17.1 eller
  – (ii) Som en ekstra mulighed, droppe den originale bold eller en anden bold i droppezonen, der er markeret med 4 grønne pæle. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.
 5. Out of bounds grænsemarkeringerne (hvide pæle med sort yderside) mellem hul 16 og 17, er kun gældende ved spil af hul 17. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.
 6. Nyplantede træer markeret med sort beskyttelses indhegning, er områder med spilleforbud:
  Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ/indhegning, eller et sådant er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.
 7. Standard lokalregel F-11
  Store eller hårde myretuer på banen er efter spillerens eget valg løse naturgenstande, der kan fjernes efter Regel 15.1, eller areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel. Generel straf efter Regel 14.7a

 

Straf for overtrædelse af lokalregel:
Hulspil: tab af hul – Slagspil: 2 strafslag

Regel- og handicapkomitéen d. 25.08.2020