Lokalregler – Himmelbjergbanen

Lokalregler – Himmelbjergbanen

 

 1. Banemarkeringer:
  Hvide markeringer:                      Out-of-bounds
  Røde markeringer                        Strafområde
  Blå markeringer                           Areal under reparation
  Blå pæle med grøn top                Areal under reparation med spilleforbud
  Grønne pæle                                Droppezone
  Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribning.
 2. Hegnet bag green på 4. hul danner grænsen for out-of-bounds. Hvis hegnet er i vejen for et slag, kan alene reglen om uspillelig bold (Regel 19.2a eller c) komme i anvendelse.
 3. Grønne og blå pæle, alle afstandsmarkeringer i fairway, sikkerhedshegn og kæder, samt skilte, behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1. Dog er den røde snor foran hul 4, som definerer grænsen til strafområdet, en flytbar forhindring ligesom de øvrige røde pæle.
 4. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet foran greenen på 6. hul, har spilleren disse lempelsesmuligheder, hver med ét strafslag:
  – (i) tage lempelse efter Regel 17.1 eller
  – (ii) som en ekstra mulighed, droppe den originale bold eller en anden bold i droppezonen, der er markeret med 4 grønne pæle. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.
 5. Out-of-bounds grænsemarkeringerne (hvide pæle med sort yderside) mellem hul 16 og 17, er kun gældende ved spil af hul 17. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.
 6. Overgangene på hullerne 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 og 18 er alle en del af strafområderne.
 7. Store eller hårde myretuer på banen er efter spillerens eget valg løse naturgenstande, der kan fjernes efter Regel 15.1, eller areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1.
  Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.
 1.  

 

Straf for overtrædelse af lokalregel:
Hulspil: tab af hul – Slagspil: 2 strafslag

Regel- og handicapkomitéen d. 5.9.2021


 

Information 8. september 2022 – gældende til 1. marts 2023

Midlertidig lokaleregel vedr. hul 10
 • Spunsvæggen, der er opsat ved søen på hul 10, danner grænsen for strafområdet og er således kun afmærket med røde pæle i starten og slutning af spunsvæggen.
 • Berører ens bold spunsvæggen betragtes bolden som værende i strafområdet.
 • Spunsvæggen har status af integreret “genstand” hvorfra lempelse uden straf IKKE er tilgængelig (gælder stance og sving for bolde, der er tæt på, men ikke i strafområdet).
 • Spil bolden son den ligger, eller tag lempelse for uspillelig bold, med ét strafslag jf. regel 19-2.

 

INFORMATION – 23.9.2021

Midlertidig lokalregel

 • fugleskader

Områder med skader fra fugle og andre dyr, som hakker græsset op for at lede efter larver, betragtes som unormale overfladeforhold.

Spilleren må ’through the green’ droppe bolden indenfor en køllelængde af det nærmeste punkt for lempelse, dog ikke nærmere flaget. Lempelse skal tages for boldens beliggenhed og spillerens stance.

Regel 16-1 gælder.