Ordensregler – Bakbjergbanen

 • Det er ikke tilladt af passere hegnet mellem hul 3 og naboejendom – selvom der er en låge i hegnet.
 • Ved første tee flettes således, at bolde, der kommer fra hul 9, fletter skiftevis med nye startende bolde fra hul 1.
 • Bolde, der er slået ud af banens område (Out-of-bounds, markeret med hvide pæle) på fremmed mands jord, må ikke hentes igen.
 • Slag direkte mod green på hul 8 skal ske højre om den sorte pæl til venstre for fairway, og først efter man har sikret sig, at der ikke er andre på green.
 • Der må ikke slås ud fra teestedet på hul 2 (11) og hul 9 (18), mens der er kørende trafik på Bakbjergvej.
 • Husk endvidere, at der max. må være 4 spillere i hver bold.
 • Der må maks. være 2 personer om et golfsæt (sæt kan lejes i Probox24 automaten).
 • Bagmærke eller greenfeebillet skal bæres synligt.
 • Hvis der er en udslagsmåtte på teestedet, skal den bruges i forbindelse med udslaget.
 • Efterkom altid anvisninger givet af baneservice.
 • Golfbiler må ikke benyttes på Bakbjergbanen. Dette gælder ikke for greenkeepere, baneservice og spillere med særlig tilladelse. Tilladelse skal indhentes på kontoret.
 • Oprethold godt spilletempo. Saml bolden op, når der ikke længere kan scores point, og luk hurtigere gående grupper igennem. Husk: Din plads på banen er bagved holdet foran og ikke foran holdet bagved.
 • Der opfordres til i spidsbelastningsperioder, at 2-bolde slår sig sammen med andre 2-bolde eller enkeltspillere, så 4-bolde, der opretholder et ordentligt spilletempo, ikke presses af bagfrakommende hold.
 • Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning og/eller karantæne.

Afstandsmarkeringer:

200 m.: Hvide plade midt på fairway.

150 m.: Gule plade midt på fairway.

100 m.: Røde plade midt på fairway.

50 m.:   Blå plade midt på fairway

Afstandene følger midten af fairway og er udmålt til midten af greens.

Bestyrelsen d. 8.9.2022