Ordensregler – Bakbjergbanen

 • Det er ikke tilladt af passere hegnet mellem hul 3 og naboejendom – selvom der er en låge i hegnet.
 • Ved første tee flettes således, at bolde, der kommer fra hul 9, fletter skiftevis med nye startende bolde fra hul 1.
 • Bolde, der er slået ud af banens område (Out-of-bounds, markeret med hvide pæle) på fremmed mands jord, må ikke hentes igen.
 • Slag direkte mod green på hul 8 må først ske efter, at bolden har passeret en linje trukket mellem og igennem de sorte pæle på fairway, og først efter man har sikret sig, at der ikke er andre på green.
 • Der må ikke slås ud fra teestedet på hul 2 (11) og hul 9 (18), mens der er kørende trafik på Bakbjergvej.
 • Husk endvidere, at der max. må være 4 spillere i hver bold.
 • Der må maks. være 2 personer om et golfsæt (sæt kan lejes i Probox24 automaten).
 • Bagmærke eller greenfeebillet skal bæres synligt.
 • Hvis der er en udslagsmåtte på teestedet, skal den bruges i forbindelse med udslaget.
 • Efterkom altid anvisninger givet af baneservice.
 • Golfbiler må ikke benyttes på Bakbjergbanen. Dette gælder ikke for greenkeepere, baneservice og spillere med særlig tilladelse. Tilladelse skal indhentes på kontoret.
 • Oprethold godt spilletempo. Saml bolden op, når der ikke længere kan scores point, og luk hurtigere gående grupper igennem. Husk: Din plads på banen er bagved holdet foran og ikke foran holdet bagved.
 • Der opfordres til i spidsbelastningsperioder, at 2-bolde slår sig sammen med andre 2-bolde eller enkeltspillere, så 4-bolde, der opretholder et ordentligt spilletempo, ikke presses af bagfrakommende hold.
 • Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning og/eller karantæne.

Afstandsmarkeringer:

200 m.: Hvide plade midt på fairway.

150 m.: Gule plade midt på fairway.

100 m.: Røde plade midt på fairway.

50 m.:   Blå plade midt på fairway

Afstandene følger midten af fairway og er udmålt til midten af greens.

Bestyrelsen d. 5.9.2021