Lokale regler

Gældende for Himmelbjerg Golf Club – Himmelbjergbanen:

 

 1. Banemarkeringer:
   Hvide markeringer:    Out of bounds
   Gule markeringer:    Vandhazard
   Røde markeringer:    Parallel vandhazard
   Blå markeringer:    Areal under reparation
   Blå pæle med sort top:    Areal under reparation med spilleforbud
   Grønne pæle:    Dropzone
   Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

 

 1. Hegnet bag green på 4. hul danner grænsen for out of bounds. Hvis hegnet er i vejen for et slag, kan alene reglen om uspillelig bold (Regel 28) komme i anvendelse.
 2. Alle gule, røde, grønne og blå pæle / plader, sikkerhedshegn og kæder samt skilte, er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.
 3. Hvis en bold er i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold som ikke er fundet er i vandhazarden foran greenen på 6. hul, må spilleren
 • (i) gå frem efter Regel 26-1, eller
 • (ii) som yderligere mulighed, med et straffeslag droppe en bold i den nærmeste droppezone.
 1. Sten i bunkers er ”flytbare forhindringer”. Regel 24-1
 2. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i eller er tabt i vandhazard på 14. hul, må spilleren, spille en anden bold provisorisk efter én af de anvendelige valgmuligheder i Regel 26-1.
  Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren fortsætte spillet med denne bold.
  Hvis den oprindelige bold bliver fundet i vandhazarden, må spilleren enten spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med bolden der blev spillet provisorisk efter Regel 26-1.
  Hvis den oprindelige bold ikke er fundet eller identificeret inden for fem minutters søgning, skal spilleren fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk.
 3. Ved spil af 18. hul er der lempelse efter Regel 25-2 for fæstnet bold på klippet areal ”through the green”.
   
 4. For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Straf for overtrædelse af Lokal Regel.

Hulspil: Tab af hul – Slagspil 2 straffeslag

Godkendt af DGU maj 2016


 

Midlertidig lokal regel for spil på green

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1 modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne lokale regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal boldes spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærket flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

 

Regel- og handicapkomitéen
20. marts 2017

 


Midlertidig lokal regel for fugleskader:

Områder med skader fra fugle, som leder efter larver, betragtes som unormale overfladeforhold. Spilleren må through the green droppe bolden indenfor én køllelængde af det nærmeste punkt for lempelse, dog ikke nærmere flaget. Regel 25-1 gælder.

Regel- og handicapkomitéen
12. september 2016


 

Midlertidig Lokal Regel for hul 17:

Ved spil af 17. hul er 16. hul out of bounds, markeret med hvide pæle, ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ”ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2.

Regelkomitéen maj 2016


 

Midlertidig Lokal Regel til Beskyttelse af nyplantede træer:

Beskyttelse af nyplantede træer markeret med sort beskyttelses indhegning. Hvis et sådant træ / indhegning er til gene for en spillers stance eller området for hans tilsigtede sving, skal bolden løftes uden straf og droppes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i Regel 24-2b (ikke-flytbar forhindring).

Regelkomitéen maj 2016